Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Tasulised koolitused

Solfedžokursus MUBA klassikalise muusika suuna kutseõppesse sisseastujatele


12.jaan.

-

27.apr.

MUBA

Aeg: 12.01.2023, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 23.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04

kõikidel päevadel kl. 17.00-18.00

Koht: Tallinna Muusika- ja Balletikool

Grupi suurus: 7- 10 inimest

Sihtrühm: MUBA klassikalise muusika suuna kutseõppesse sisseastumisest huvitatud isikud, kelle muusikateoreetiline ettevalmistus ei vasta sisseastumisnõuetele kuid kelle siht on muusikaõpingutega fokusseeritult jätkata ning on motiveeritud selle nimel pingutama

Nõuded õpingute alustamiseks: Nõutav on orienteerumine solfedžo algteadmistes: nootide tähtnimed või silpnimed, nootide asukohad noodijoonestikul viiulivõtmes, põhilised mõisted nagu helistik, taktimõõt, võtmemärgid.

Osaleja peab valdama eesti keelt kõnekeele tasemel.

Osalejatel on vajalik kaasa võtta noodivihik, harilik pliiats ja kustukumm.

Koolitaja: Kaie Kant (MUBA solfedžo õpetaja ja koolitaja)

Õppe maht:    36 akad. tundi

                        Auditoorne: 10 akad. tundi

                        Praktiline: 11 akad. tundi

                        Iseseisev töö: 15 akad. tundi

Koolituse teemad:

 • Kursuse ülevaade. Tutvumistest. Küsimused.
 • Tagasiside tutvumistestile. Noodist laulmine. Vältused ja pausid.  Helistikud 1-4  võtmemärki.
 • Põhikolmkõlad pööretega mažooris. Akordide ehitamine, määramine.
 • Akordide laulmine. Noodist laulmine, rütmiharjutused. Diktaat.
 • Diktaat. Akordide määramine. Funktsioonide eristamine: T, D. Noodist laulmine.
 • Helistike laulmine. 1-4 võtmemärki. Intervallid. Rütmiharjutused, diktaadid.
 • Minoori kolm kuju. Põhikolmkõlad pööretega minooris. Akordide laulmine ja määramine minooris. Diktaat.
 • Diktaat. Funktsioonide eristamine: T, D. Intervallid. Noodist laulmine.  Kuulamisülesanded mažooris ja minooris.
 • Mažoor- ja minoorkolmkõla antud noodist ↑↓. Noodist laulmine, diktaat.
 • Mažoor-, ja minoorkõlmkõlade pöörded ↓↑: ehitamine, laulmine, määramine.
 • Funktsioonide eristamine: T, S, D.  Läbitud kuulamisülesanded: intervallid, akordid. Noodist laulmine.
 • Kõrvalkolmkõlad: II, II6, VI, III. Lühijärgnevused.
 • Kõrvalkolmkõlad. Kirjaliku ja suulise testi ülesanded.
 • Eksami näidistest (proovieksam).
 • Tagasiside proovieksamile ja kordamist vajavate teemade käsitlemine.
 • Lõplik kokkuvõttev kordamine.

Õppekavaga saab tutvuda SIIN

Koolituse hind: 160.- eurot. Võimalik on tasuda kogu kursuse eest korraga või igakuiselt 40.- eurot.

Õpisündmus on osaliselt rahastatud Tallinna Muusika- ja Balletikooli poolt.

NB! Kursusel osalemisest ning kursuse tasu maksmisest ei saa loobuda kui kursus on juba alanud!

Registreerumine kursusele toimub läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan või kirjutades: sirje.mottus@muba.edu.ee

REGISTREERU

Täiendav info kursuse toimumise ja tingimuste kohta:

Sirje Mõttus

Täiendõppe projektijuht

tel: 5680 7587

E-post: sirje.mottus@muba.edu.ee