MUBA virtuaalne avatud uste päev toimus 28. VEEBRUAR 2022


Avatud uste päeva saab järgi vaadata selle lingi kaudu(Passcode: W&nd83$2):
Avatud uste päeva järelevaatamine!

Siit leiad avatud uste päeva kava:
Avatud uste päeva kava!

Selle hoogsa filmikesega tutvustame Sulle uue kooli ja koolimaja MUBA ehk Tallinna Muusika- ja Balletikool valmimist, mis on ühtlasi täna ka Euroopa modernseim muusikakool! Tallinna Muusikakeskkool, Tallinna Balletikool ja Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool = MUBAKKK

Mis on MUBA ja mida seal õpetatakse?

MUBA ehk Tallinna Muusika- ja Balletikool on kool neile, kes tunnevad muusika, tantsu ja tarkuse kutset. Kool moodustub Tallinna Muusikakeskkooli, Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Balletikooli baasil ja avab uksed 1. september 2022 aadressil Pärnu mnt 59 Tallinna kesklinnas. MUBA tulevad üle nimetatud koolide õppekavad, seega saab koolis õppida nii põhikooli, gümnaasiumi kui kutseõppekavade järgi.

Mis vanuses ja kuhu erialale saab MUBAs õppima tulla?

MUBA PÕHIKOOLIS on kolm õppesuunda:
-KLASSIKALISE MUUSIKA SUUND , mida saab õppida alates 1. klassist (link muusikakeskkooli õppekavale):
-BALLETI SUUND alates 5. klassist (link balletikooli õppekavale):
-RÜTMIMUUSIKA suund alates 5. klassist: (link Otsakooli õppekavale):

MUBA KESKASTMES saab õppida gümnaasiumi, kutsekeskhariduse või kutseõppekavade järgi.
-KLASSIKALISE MUUSIKA gümnaasiumi õppekava leiab siit(link Tallinna Muusikakeskkooli õppekavale):
-KLASSIKALISE MUUSIKA, RÜTMIMUUSIKA JA KLAVERIHÄÄLESTAJA kutse- ja kutsekeskhariduse õppekavad leiab siit(link Otsakooli õppekavale):

MUBAs saab õppida ka ühe-aastases JÄTKUÕPPES:

Mis vanuses algab pilliõpe?

Süvendatud individuaalne pilliõpe algab kohe õppima asumisel - klassikalises muusikas alates 1. klassist, rütmimuusikas alates 5. klassist.

Kuidas saab MUBA-sse sisse astuda?

MUBA sisseastumiskatsed korraldavad sel aastal veel kõik kolm ühinevat kooli. Katsed toimuvad APRILLIS. Info katsete kohta ja avatud uste päeva videolingi tutvustuse, küsimuste ja vastustega leiad siit: www.muba.edu.ee

Kust leiab infot sisseastumisnõuete ja kuupäevade kohta?

Täpsed eksaminõuded ja kuupäevad on leitavad praeguste koolide kodulehtedelt vastuvõtu rubriigist:
Georg Otsa nim Tallinna Muusikakool,
Tallinna Muusikakeskkool | Tulevik täis muusikat!,
Üldinfo - Tallinna Balletikool


Millal ja kuidas saab katsetele registreerida?

Katsetele registreerimine on avatud alates 28.02. Lõppkuupäev on erialati ja kooliastmeti erinev. Lingid ja täpse info leiab kolme kooli kodulehtedelt vastavate erialade/klasside alt.

Kas saab kandideerida mitmele erialale?

Katsed on võimalik sooritada kahele erialale. Selleks tuleb esitada kaks kandideerimisavaldust. Õppida saab korraga ühel erialal.

Kas konsultatsioonid on tasulised?

Ei

Kui õpilane õpib Tallinna Muusikakeskkoolis, Tallinna Balletikool või Georg Otsa nim Tallinna Muusikakoolis, kas ta peab samuti MUBA-sse saamiseks katseid ja eksameid tegema?

Ei pea. Kui jätkatakse samal õppekaval, siis toimub õpilaste MUBA-sse ületoomine automaatselt. Muusikakeskkooli põhikooli lõpetajad saavad gümnaasiumisse vastavalt muusikakeskkooli tänastele tingimustele. Kui soovitakse õppekava vahetada (näiteks astuda põhikoolist kutseõppesse), siis tuleb katsed teha.

Mis keeles toimub õppetöö?

MUBA õppekeeleks põhikoolis ja gümnaasiumis on Eesti keel. Kutseõppe tasemeõppe õppekeeled on eesti ja inglise keel

Mis keeli saab õppida?

Õppida saab inglise, saksa, vene, prantsuse ja itaalia keelt

Kellele on mõeldud eelõpe?

Eelõppe õppekava “Kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis” on noortele, kes tulevikus soovivad sisse astuda meie kooli põhiõppesse, aga vajavad põhiõppe sisseastumiskatsete taseme saavutamiseks eelnevat õpet. Eelõppes saab õppida, kui õpid samal ajal põhikooli või gümnaasiumi 8.-12. klassis ja omad vähemalt 7. klassi üldharidust.

Toitlustamine

Koolis on söökla, kus toitu valmistatakse kohapeal. Riik toetab põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekeskhariduse õpilaste lõunasööki. Seega see on õpilastele tasuta. Balletiõpilastel on lisaks lõunasöögile tasuta ka oode.

Mis kell algavad tunnid?

Oleneb, mis õppekaval õpitakse. Algklassides, põhikoolis ja gümnaasiumis algavad tunnid üldjuhul 8.45.

Kas muusika ja üldharidus tunnid toimuvad samas majas?

Jah

Kas algklassides on pikapäevarühm?

Jah

Kes saavad õpilaskoju kohta taotleda?

Õpilaskodu kohta saavad taotleda väljaspool Tallinna elavad MUBA õpilased.

Kas õpilaskodu on tasuline või tasuta?

Õpilaskodu on põhihariduse, gümnaasiumi ja kutsekeskhariduse õppekavadel tasuta.

PS! väga hea vaatamine on see Otsa kooli mat.: Vaata siit!