Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Juhtõpetaja Mart Soo
mart.soo@muba.edu.ee

Õpetajad
Õppekavad
Vastuvõtunõuded

Rütmimuusika, kui sellise hariduse andmine sai alguse endisest Georg Otsa nimelisest Tallinna Muusikakoolist ja seda tänu Uno Naissoole, kelle eestvedamisel avati 1977. aastal estraadiosakond. 

Rütmimuusika pillide õppekogukonnas saab õppida klaverit, löökpille, basskitarri, kontrabassi, kitarri, puhkpille, keelpille, akordionit. 

Õppetöö keskmeks on ansamblimäng, mida toetavad eriala ja muusikateoreetilised õppeained. Õpingud lõppevad eriala lõpueksami kontserdiga.

Rütmimuusika osakonda tutvustavat videot saate vaadata SIIT:

Rütmimuusika eriala õpetajad on tunnustatud Eesti muusikud. Kauaaegne osakonnajuhataja ja laulmise eriala õpetaja oli kooli vilistlane, muusik ja laulja Uno Loop. 

Hetkel tegutsevad RMP õppekava õpetajatena:

Joel-Rasmus Remmel (klaver)
Jürmo Eespere (klaver)
Raun Juurikas (klaverimängu alused)
Sergei Pedersen (klaverimängu alused)
Hain Hõlpus (klaverimängu alused)
Tiit Kalluste (akordion ja ansambel)
Andrus Lillepea (löökpillid)
Toomas Rull (löökpillid ja ansambel)
Mihkel Mälgand (basskitarr)
Raul Vaigla (basskitarr)
Mathieu Spaeter (kitarr ja ansambel)
Mart Soo (kitarr)
Ingvar-Vilmar Leerimaa (tromboon)
Jason Larnell Hunter (trompet ja ansambel)
Mairo Marjamaa (saksofon, ansambel ja teooria)
Siim Aimla (saksofon, ansambel, arranžeerimine, big band)
Markus Anthony Eermann (flööt)
Liis Lutsoja (viiul)
Toivo Unt (ansambel ja eesti muusika ajalugu)
Ara Yaralyan (ansambel, improvisatsioon)
Meelis Punder (ansambel)
Tõnu Laikre (solfedžo)
Martin Kuusk (teooria)
Maarja Soomre (teooria)
Aivar Vassiljev (rütmika)
Tõnis Kõrvits (heliloomingu alused)

Õppida on võimalik:

 • Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 4 aastat; keskharidus omandatakse samaaegselt MUBA-s)(õppekava)
 • Kutseõpe (õppeaeg 3 aastat, keskharidus on eelnevalt omandatud või omandatakse mõnes teises gümnaasiumis (õppekava ja tunniajotusplaan)
 • Eelõpe kuni 2a (õpilane õpib samal ajal põhikooli 8.-9. klassis või gümnaasiumis; ettevalmistus põhiõppesse astumiseks)
  Tunnijaotusplaanid on näidised ja võivad muutuda!

Rütmimuusika instrumentalisti erialadele kandideerimiseks:

 1. Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 2. läbida solfedžo eelkatse;
 3. sooritada vastuvõtukatse solfedžos;
 4. sooritada kaheosaline vastuvõtukatse erialas (vt vastuvõtunõuded);
 5. juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele test.

Esita kandideerimisavaldus siin:

2023/2024 õppeaasta vastuvõtt on lõppenud.

Vastuvõtunõuded:

Rütmimuusika eriala vastuvõtueksam toimub kahes jaos:

 1. Essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Tallinna Muusika- ja Balletikooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse. Palume kirjeldada oma eelnevat muusikaalast kokkupuudet (eelnev muusikakool ja/või pilliõpetaja, instrument(id), mida olete õppinud, millised on erialased eeskujud, milline on suhe solfedžoga). Lisaks palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.
 2. Praktiline eksam.
  NB! Ettevalmistamiseks vajalikest materjalidest saate alla laadida Jamey Aebersoldi kogumikust “Maiden Voyage” Jazz vol 54 G. Gershwin “Summertime” helitausta (.mp3) ja noodi (.pdf) ning H. Hancock “Watermelon Man” helitausta (.mp3) ja noodi (.pdf).

Akordioni eriala:

 1. Essee
 2. Praktiline eksam:
  1. etüüd (mänguoskuse näitamine)
  2. kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, improviseeritud soolo ja saade)
  3. vabalt valitud pala
  4. 12-taktiline blues (improviseeritud soolo ja saade)
  5. noodist lugemine (prima vista) akordioniga
  6. kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket

Basskitarri ja kontrabassi eriala:

 1. Essee
 2. Praktiline eksam:
  1. etüüd (mänguoskuse näitamine)
  2. kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, bassipartii ja improviseeritud soolo (soovituslik))
  3. vabalt valitud pala
  4. 12-taktiline blues (saade, improviseeritud (soovituslik))
  5. noodist lugemine (prima vista) bassiga (ka bassivõtmes)
  6. kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket

Kitarri eriala:

 1. Essee
 2. Praktiline eksam:
  1. kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, improviseeritud soolo ja saade)
  2. vabalt valitud pala
  3. teada ja osata mängida septakorde (näiteks CM7, Dm7, Em7, FM7, G7, Am7, Bm7b5)
  4. noodist lugemine (prima vista) kitarriga
  5. kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket

Löökpillide eriala:

 1. Essee
 2. Praktiline eksam:
  1. etteantud noodimaterjali mängimine Youtube’i lingi toel trummikomplektil (vaata noodimaterjali SISSEASTUMISNÕUDED NOOT ja SISSEASTUMISNÕUDED LINGID)
  2. vabalt improviseeritud soolo trummikomplektil (1-2 min)
  3. kohustuslike rütmide juurde on soovitav lisada ka teiste nootide näiteid, mida oskate mängida (nt valss, reggae, punk, rumba, cha cha jne.)
  4. noodist lugemine (prima vista) soolotrummi ja trummikomplektiga

Klaveri eriala:

 1. Essee
 2. Praktiline eksam:
  1. etüüd (mänguoskuse näitamine)
  2. kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, improviseeritud soolo ja saade)
  3. vabalt valitud pala
  4. 12-taktiline blues (akordi saade)
  5. noodist lugemine (prima vista) klahvpilliga
  6. kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket

Puhkpillide eriala:

 1. Essee
 2. Praktiline eksam:
  1. etüüd (mänguoskuse näitamine)
  2. kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, improviseeritud soolo)
  3. vabalt valitud pala
  4. 12-taktiline blues (improviseeritud soolo ja saade)
  5. noodist lugemine (prima vista)
  6. kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket

Viiuli eriala:

 1. Essee
 2. Praktiline eksam:
  1. kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, improviseeritud soolo ja saade)
  2. vabalt valitud pala
  3. noodist lugemine (prima vista) viiuliga
  4. kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket

Hindamine:

 • Eksamil hinnatakse pillimängija muusikalist kuulmist, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, muusikalist mälu ja noodist lugemist. Kõik eksamil nõutu tuleb esitada peast (sh videosalvestustel). Eksamikomisjon vestleb kandidaatidega ning vajadusel küsib ka lisaküsimusi.
 • Vastuvõtueksamit hindavad RMP osakonna õpetajatest moodustatud erialakomisjon.
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis.
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel.
 • RMP eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread.
 • RMP erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub pärast kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest).
 • Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada õppeinfosüsteemist.
 • Eksamikomisjoni otsus on lõplik.