Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Juhtõpetaja Mart Soo
mart.soo@muba.edu.ee

Õpetajad
Õppekavad
Kandideerimisavaldus
Vastuvõtunõuded

Rütmimuusika osakond avati estraadiosakonna nime all 1977. aastal endises G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis. Idee autor ja innukas eestvedaja oli Uno Naissoo, kelle mälestuseks toimub iga-aastane noorte heliloojate konkurss.

Osakond on aegade jooksul mitu korda nime vahetanud, kuid eesmärgiks on alati professionaalse rütmimuusika hariduse andmine. Täna jaguneb osakond neljaks – rütmimuusika laulmine, rütmimuusika pillid, helindamine ja maailmamuusika

Õppetöö keskmeks on ansamblimäng, mida toetavad eriala, muusikateoreetilised ja üldkultuurilist maailmapilti avardavad õppeained. Õpingute jooksul on väga tähtsal kohal lisaks tunniplaanilisele tegevusele esinemispraktika, kontsertide külastamine ja meistriklassides osalemine. Õpingud lõppevad eriala lõpueksami kontserdiga.

Rütmimuusika eriala õpetajad on tunnustatud Eesti muusikud. Kauaaegne osakonnajuhataja ja laulmise eriala õpetaja oli kooli vilistlane, muusik ja laulja Uno Loop. 

Õpetajad:

Joel-Rasmus Remmel (klaver)
Jürmo Eespere (klaver)
Tiit Kalluste (akordion ja ansambel)
Mart Soo (kitarr ja RMP juhtõpetaja)
Jaanis Kill (kitarr ja ansambel)
Mathieu Spaeter (kitarr ja ansambel)
Liis Lutsoja (viiul)
Mihkel Mälgand (basskitarr)
Raul Vaigla (basskitarr)
Andrus Lillepea (löökpillid)
Toomas Rull (löökpillid ja ansambel)
Jason Larnell Hunter (trompet ja ansambel)
Mairo Marjamaa (saksofon, ansambel ja teooria)
Siim Aimla (saksofon, ansambel, arranžeerimine, big band)
Jaan Mesi (ansambel, MUBA big bänd)
Meelis Punder (ansambel)
Toivo Unt (ansambel ja eesti muusika ajalugu)
Ara Yaralyan (ansambel, improvisatsioon)
Tõnu Laikre (solfedžo)
Martin Kuusk (teooria, solfedžo)
Aivar Vassiljev (rütmika)
Tiit Juurikas (noodigraafika)
Raun Juurikas (klaverimängu alused)
Hain Hõlpus (klaverimängu alused)
Sergei Pedersen (klaverimängu alused)
Ülo Mälgand (jazzmuusika ajalugu)
Tiit Kõrvits (popmuusika ajalugu)
Indrek Palu (klassikalise muusika ajalugu)

Õppida on võimalik:

 • Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 4 aastat; keskharidus omandatakse samaaegselt MUBA-s)(õppekava)
 • Kutseõpe (õppeaeg 3 aastat, keskharidus on eelnevalt omandatud) (õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • Eelõpe kuni 2a (õpilane õpib samal ajal põhikooli 8.-9. klassis või gümnaasiumis; ettevalmistus põhiõppesse astumiseks)(tunnijaotusplaan)
  Tunnijaotusplaanid on näidised ja võivad muutuda!

Mida teha rütmimuusika instrumentalisti erialade eel- või põhiõppesse kandideerimiseks?

 1. Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 2. Läbida solfedžo eelkatse;
 3. Sooritada vastuvõtukatse solfedžos;
 4. Juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele katse;
 5. Kirjutada essee teemal “Miks ma soovin astuda Tallinna Muusika- ja Balletikooli rütmimuusika osakonda ja mida toon endaga kaasa?”;
 6. Sooritada vastuvõtukatse erialas;
 7. Motivatsioonivestlus, mille käigus selgitatakse välja õpimotivatsioon, huvi rütmimuusika valdkonna vastu, väärtushinnangute sobivus ning valmisolek õppimiseks MUBAs.

Esita kandideerimisavaldus siin:

Vastuvõtukatsetele registreerimine kuni 08.04.2024.

Kandideerimisavaldus

Vastuvõtunõuded:

Rütmimuusika eriala vastuvõtukatse toimub kahes jaos: essee ja praktiline eksam.

Palume essee lisada kandideerimisavaldusele kandideerimiskeskkonnas. Faili nimetusse kirjutada õpilaskandidaadi nimi ja faili nimi (nt, KatiKaru_essee.pdf).

Essee* (ca 1800 tähemärki):
Essees palume välja tuua järgmised punktid:
1. Nimi ja vanus ning mis õppesse kandideeritakse (eel- või põhiõppesse);
2. Palume kirjeldada oma eelnevat kogemust muusikamaailmas:
– Millises koolis ja/või kelle juures oled õppinud?
– Millist pilli või pille mängid? 
– Kuidas hindad oma muusikateoreetilisi/solfedžo teadmisi jne.)?
3. Palume kirjeldada ennast kui muusikut:
– Kes on sinu eeskujud?
– Millist muusikat kuulad?
– Kes on sinu lemmikartistid?
– Milline on olnud siiani sinu suurim kontserdielamus?
– Mis on sinu tugevused ja nõrkused?
4. Palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.
5. Miks MUBA?

*Motivatsioonivestlus erialaeksamil toimub essee põhjal.

Praktiline eksam.
Eksamiks ettevalmistamiseks vajalikud materjalid saate alla laadida Jamey Aebersoldi kogumikust “Maiden Voyage” Jazz vol 54.
G. Gershwin “Summertime” helitaust (.mp3) ja noot (.pdf)
H. Hancock “Watermelon Man” helitaust (.mp3) ja noot(.pdf).

*Kõik eksamil esitatavad ettevalmistatud lood peab esitama peast.

Akordioni eriala:

 1. Etüüd (mänguoskuse näitamine);
 2. Kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, improviseeritud soolo ja saade);
 3. Vabalt valitud pala;
 4. Septakordide teadmine ja mängimine (näiteks CM7, Dm7, Em7, FM7, G7, Am7, Bm7b5);
 5. Noodist lugemine (prima vista – meloodia ja saatefaktuur koos akordidega);
 6. Imitatsioonikatse – kuulmise järgi oma pillil 5-e erineva raskusastmega meloodiakatke järele mängimine;
 7. Motivatsioonivestlus essee põhjal.

Klaveri eriala:

 1. Etüüd (mänguoskuse näitamine);
 2. Kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, improviseeritud soolo ja saade);
 3. Vabalt valitud pala;
 4. 12-taktiline blues (improviseeritud soolo ja saade);
 5. Noodist lugemine (prima vista – meloodia ja saatefaktuur koos akordidega);
 6. Imitatsioonikatse – kuulmise järgi oma pillil 5-e erineva raskusastmega meloodiakatke järele mängimine;
 7. Motivatsioonivestlus essee põhjal.

Kitarri eriala:

 1. Kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, improviseeritud soolo ja saade);
 2. Vabalt valitud pala;
 3. Septakordide teadmine ja mängimine (näiteks CM7, Dm7, Em7, FM7, G7, Am7, Bm7b5)
 4. Noodist lugemine (prima vista – meloodia ja saatefaktuur koos akordidega)
 5. Imitatsioonikatse – kuulmise järgi oma pillil 5-e erineva raskusastmega meloodiakatke järele mängimine.
 6. Motivatsioonivestlus essee põhjal.

Basskitarri eriala:

 1. Kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, improviseeritud soolo ja saade);
 2. Vabalt valitud pala;
 3. 12-taktiline blues (improviseeritud soolo ja saade);
 4. Noodist lugemine (prima vista, viiuli- ja bassivõtmes);
 5. Imitatsioonikatse – kuulmise järgi oma pillil 5-e erineva raskusastmega meloodiakatke järele mängimine;
 6. Motivatsioonivestlus essee põhjal.

Viiuli eriala:

 1. Kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema ja improviseeritud soolo);
 2. Vabalt valitud pala;
 3. Noodist lugemine (prima vista)
 4. Imitatsioonikatse – kuulmise järgi oma pillil 5-e erineva raskusastmega meloodiakatke järele mängimine.
 5. Motivatsioonivestlus essee põhjal.

Puhkpillide eriala:

 1. Etüüd (mänguoskuse näitamine);
 2. kohustuslik pala – G. Gershwin “Summertime” või H. Hancock “Watermelon Man” (mängida teema, improviseeritud soolo);
 3. Vabalt valitud pala;
 4. Noodist lugemine (prima vista)
 5. Imitatsioonikatse – kuulmise järgi oma pillil 5-e erineva raskusastmega meloodiakatke järele mängimine;
 6. Motivatsioonivestlus essee põhjal.

Löökpillide eriala:

 1. Etteantud noodimaterjali mängimine Youtube’i lingi toel trummikomplektil (vaata noodimaterjali SISSEASTUMISNÕUDED NOOT ja helitaustad SISSEASTUMISNÕUDED LINGID)
 2. Vabaimprovisatsioon ehk soolo trummikomplektil (1-2 min);
 3. Kohustuslike rütmide (vt. sisseastumisnõuded noot) juurde on soovitav lisada ka teiste rütmistiilide näiteid, mida oskate mängida (nt valss, reggae, punk, rumba, cha cha jne.);
 4. Noodist lugemine (prima vista) soolotrummi ja trummikomplektiga;
 5. Motivatsioonivestlus essee põhjal.

Hindamine:

 • Vastuvõtueksamit hindab RMP osakonna õpetajatest moodustatud erialakomisjon.
 • Vastuvõtukatsel hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, muusikalist mälu, musikaalsust ja noodist lugemist. Kõik eksamil nõutu tuleb esitada peast. Vastuvõtukatse komisjon vestleb kandidaatidega ning vajadusel küsib ka lisaküsimusi.
 • Erialakatset hinnatakse viiepallisüsteemis.
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused solfedžo ja eriala katsete hindamisel saadud tulemuste ja erialakomisjoni ettepanekute alusel.
 • Võrdsete tulemuste korral on määravaks erialakatse tulemused, mida mõjutab solfedžo sisseastumiskatse tulemus.
 • RMP eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread.
 • RMP erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest).
 • Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada kooli koduleheküljelt ja e-kirja teel.
 • Vastuvõtukatse komisjoni otsus on lõplik ja kommentaare katse tulemuste kohta komisjon e-kirja teel ei jaga.