Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Kontakt:
Õppejuht Kaie Kõrb (kaie.korb@muba.edu.ee)
Loovjuht Teet Kask (teet.kask@muba.edu.ee)

Õppekavad
Kandideerimisavaldus
Vastuvõtunõuded
Foreign Students

MUBA tantsuõppes saab omandada balleti eriala. 

Ballett – see on ilu, see on hea rüht ja tugev keha, loominguline vaim ja ülim distsiplineeritus.

Ballett – see on ühtaegu naiselik ja väga mehelik: esimesed suured balletiartistid olid kuningad ning tänaseni on väljapaistvad tantsijad mitte üksnes suunamudijad ja moeikoonid, vaid ka parimate praktikate eestkõnelejad.

MUBA eesmärk on anda noortele igakülgset haridust, et kooli lõpetaja oleks tark ja konkurentsivõimeline nii oma erialal kui ka elus üldisemalt. Kooli lavad ja saalid, kostüümiosakond ja jumestus võimaldavad juba koolihoones anda täiemahulisi etendusi, harjutada noori avalike esinemistega ning esitada publikule nii klassikalist kui ka originaalrepertuaari. Oluline rõhuasetus on õpilaste omaloomingul – loomingulisel protsessil. Toimub tihe koostöö klassikalise ja rütmimuusika õpilastega nii plaanipärases õppetöös kui ka ühistes loomingulistes projektides ning tehakse tihedat koostööd Eesti Rahvusballetiga, mille lavastustes noored kaasa teevad.

MUBA balletiõppekava sisaldab treeningsüsteeme, nagu klassikaline ja kaasaegne ballett, näitlejameisterlikkus, ajalooline, karakter- ja paaristants.

Õpetajated ja lavastajad on tuntud kodumaised ja välisartistid, nagu Eve Andre-Tuga, Irina Härm, Teet Kask, Kaie Kõrb, Eve Mutso, Age Oks, Sergei Upkin, Viesturs Jansons, Helen Veidebaum, Kaja Kreitzberg, Anita Kurõljova, Mehis Saaber, Inna Sõrmus, Marina Volkova jpt.

Tõstmaks kehateadlikkust ning ennetamaks ülekoormust ja traumasid, on tunniplaani lülitatud pilatese ja venituse treeningud ning noormeestele üldfüüsiline treening.

Õppida on võimalik:

Balletiõpingud kestavad 8 aastat. Nendega saab alustada pärast 4. klassi (olles eelnevalt läbinud kooli sisseastumiskatsed – rohkem siit: nõuded), omandades 9. klassini põhihariduse, millele järgneb pärast katseid kolm aastat kutsekeskharidust.

Galerii:

BALLETIGALA 2023
Fotod: Rünno Lahesoo

AVALAVASTUS 30.09
Fotod: Gunnar Laak

Sisseastumine:

Balleti erialale kandideerimiseks:

  • Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid
  • Sooritada vastuvõtukatse erialas (vt vastuvõtunõuded)

Esita kandideerimisavaldus siin:

Vastuvõtukatsetele registreerumine algab 02.03.2024.

5. klassi kandideerimisavaldus
6.-9. klassi ja kutseõppe kandideerimisavaldus

Vastuvõtunõuded:

5. klass

Kooli nooremasse astmesse, põhikooli 5. klassi, sisseastujalt ei nõua kool erialaseid oskusi.
Esitada: täispikkuses foto treeningriietuses.

Vastuvõtukatsetel vajalik riietus tüdrukutel trikoo, poistel T-särk ja retuusid.
I voor
Füüsilised eeldused: 
Puusaliigese liikuvus
Jalalaba ehitus
Käte ja jalgade liikumisraadius
Hüppe kõrgus ja -koordinatsioon
Ülakeha painduvus
Koordinatsioon etteantud harjutuse järgi
Füüsilised proportsioonid:
Kehamassiindeks
Jalgade pikkuse suhe keha pikkusesse

II voor (informatiivne, ei hinnata, vajalik õppe planeerimiseks)
Meditsiiniline läbivaatus:
Kaal
Pikkus
Nägemine
Kuulmine 
Ortopeediline
Muusikalis-rütmilised eeldused

III voor 
1. osa:
Koordinatsioon
Painduvus
Muusikaline liikumine
Lavaline eneseväljendus
2. osa :
Perevestlus


6.–9. klass

Vastuvõtt noorema astme 6.–9. klassi toimub konkursi alusel, millega hinnatakse sisseastuja vastavust kooli õppekavadel õppimiseks. MUBA balletiõppe programm klasside kaupa on leitav siit.
Esitada:
Kandidaadist 3 täispikkuses fotot (eest, küljelt, tagant) klassikalise tantsu treeningriietuses ( tüdrukutel trikoo, poistel T-särk ja retuusid)
Link videole klassikalise tunni harjutustest tugipuu ääres, saali keskel, varvaskingades ja pehmetes sussides (kuni 5 min) (kontrollida, et video jagamissätted võimaldavad ligipääsu).

Eelvoor
Esitatud info, fotode ja video põhjal hinnatakse:
Varasemad balletiõpingud
Füüsilised proportsioonid:
Kehamassiindeks
Jalgade pikkuse suhe keha pikkusesse
Erialased oskused:
Tehniline sooritus
Harjutused tugipuu ääres
Harjutused saali keskel
Harjutused varvaskingades
Hüpped

I voor 
Proovitund
Musikaalsus ja lavaline olek, väljendusrikkus
Erialased oskused:
Tehniline sooritus
Harjutused tugipuu ääres
Harjutused saali keskel
Harjutused varvaskingades
Hüpped
Perevestlus

II voor
Kooliaasta alguses katseaeg, mille jooksul kandidaat osaleb kõigis õppetundides.

1.–3. kursus

Vastuvõtt 1.–3. kursusele toimub konkursi alusel, millega hinnatakse sisseastuja vastavust kooli õppekavadel õppimiseks.  MUBA balletiõppe programm klasside kaupa on leitav siit.
Esitada:
Kandidaadist 3 täispikkuses fotot (eest, küljelt, tagant) klassikalise tantsu treeningriietuses ( tüdrukutel trikoo, poistel T-särk ja retuusid)
Link videole: klassikalise tunni harjutustest tugipuu ääres, saali keskel, varvaskingades  ja pehmetes sussides (kuni 5 min), klassikaline variatsioon (1-2 min) ja kaasaegne tants (1-2 min) omal valikul. (kontrollida, et video jagamissätted võimaldavad ligipääsu).
Esitada essee teemal ,,Miks ma tahan tulla õppima balletti?”. Essee pikkus max 1 A4 lehekülg.

I voor
Esitatud info, fotode ja video põhjal hinnatakse:
Varasemad balletiõpingud
Füüsilised proportsioonid:
Kehamassiindeks
Jalgade pikkuse suhe keha pikkusesse
Erialased oskused:
Tehniline sooritus
Harjutused tugipuu ääres
Harjutused saali keskel
Harjutused varvaskingades
Hüpped

II voor
Proovitund
Musikaalsus ja lavaline olek, väljendusrikkus
Erialased oskused:
Tehniline sooritus
Harjutused tugipuu ääres
Harjutused saali keskel
Harjutused varvaskingades
Hüpped
Vestlus

Välismaalastest õpilased

Esitada:
Kandidaadist 3 täispikkuses fotot (eest, küljelt, tagant) klassikalise tantsu treeningriietuses ( tüdrukutel trikoo, poistel T-särk ja retuusid)
Link videole:
6.-9. klass: klassikalise tunni harjutustest tugipuu ääres, saali keskel ja varvaskingades (kuni 5 min) (
Kutseõpe: klassikalise tunni harjutustest tugipuu ääres, saali keskel, varvaskingades ja pehmetes sussides (kuni 5 min), klassikaline variatsioon (1-2 min) ja kaasaegne tants (1-2 min) omal valikul.
(kontrollida, et video jagamissätted võimaldavad ligipääsu).
Esitada essee teemal ,,Miks ma tahan tulla õppima balletti?”. Essee pikkus max 1 A4 lehekülg.

I voor
Esitatud info, fotode ja video põhjal hinnatakse:
Varasemad balletiõpingud
Füüsilised proportsioonid
Erialased oskused (MUBA balletiõppe programm klasside kaupa on leitav siit)

II voor
Kuni 1-kuuline katseaeg kooliaasta alguses, mille jooksul kandidaat osaleb kõigis õppetundides.

Õpilased, kes ei ole Euroopa Liidu riikide, Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi kodanikud, saavad asuda õppima tasulistele õppekohtadele. Õppekoha maksumus on 550€/kuu. Silmapaistva erialase andekuse puhul on võimalik õppetasust vabastamine. Õpilasega sõlmitakse kuni 3-aastane leping.
Kui EU kodanikust sisseastuja erialakatse tulemus jääb alla 4 punkti, võidakse vastuvõtukomisjoni otsusega pakkuda talle tasulist õpet.
Eestikeelsel põhikooli õppekaval õppimine on tasuta.
Eestikeelsel kutsekeskhariduse õppekaval õppimine on tasuta.

Õpilaskandidaati teavitatakse vastuvõtukomisjoni otsusest personaalselt e-posti teel.

Foreign Students

The application form opens on March 2.
Application form

Applicants must submit:

Three full-body photos (front, side, back) in ballet training attire (girls-leotard, Boys – t-shirt and leggins).
Link of a video (please check that the video sharing settings allow access):
Grades 6-9: Classical ballet lesson exercises by the barre, in the middle of the studio, in pointe shoes and in soft shoes (up to 5 minutes)
Vocational studies: Classical ballet lesson exercises by the barre, in the middle of the studio, in pointe shoes and in soft shoes (up to 5 minutes), Classical ballet variation (1-2 min) and contemporary dance (1-2 min)
An essay ” Why  do I want to study ballet ? ” – max 1 page A4.

1st Round:
Based on the provided information, photos, and video, the assessment includes:
Previous ballet studies
Physical proportions
Professional skills (MUBA ballet training program by grades can be found here)

2nd Round:
A trial period of up to 1 month at the beginning of the school year, during which the candidate participates in all lessons, including academics.

Non-EU students, excluding students from Iceland, Lichtenstein, Norway and Switzerland, can apply for fee-paying studies. The cost of tuition is 550€ per month.  In case of outstanding professional talent, exemption from tuition fees is possible.
A contract of up to 3 years is signed with the student.
In case a EU member state student gets less than four points at the entrance exams, they may be offered a fee-paying position.

Studies in the basic school in Estonian language school in Muba are free.
Studies in the secondary vocational school in Estonian language in Muba are free.

Video: Rene Keldo