Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Kontakt: Õppejuht Kaie Kõrb (kaie.korb@muba.edu.ee)
Loovjuht Teet Kask (teet.kask@muba.edu.ee)

MUBA tantsuõppes saab omandada balleti eriala. 

Ballett – see on ilu, see on hea rüht ja tugev keha, loominguline vaim ja ülim distsiplineeritus.

Ballett – see on ühtaegu naiselik ja väga mehelik: esimesed suured balletiartistid olid kuningad ning tänaseni on väljapaistvad tantsijad mitte üksnes suunamudijad ja moeikoonid, vaid ka parimate praktikate eestkõnelejad.

MUBA eesmärk on anda noortele igakülgset haridust, et kooli lõpetaja oleks tark ja konkurentsivõimeline nii oma erialal kui ka elus üldisemalt. Kooli lavad ja saalid, kostüümiosakond ja jumestus võimaldavad juba koolihoones anda täiemahulisi etendusi, harjutada noori avalike esinemistega ning esitada publikule nii klassikalist kui ka originaalrepertuaari. Oluline rõhuasetus on õpilaste omaloomingul – loomingulisel protsessil. Toimub tihe koostöö klassikalise ja rütmimuusika õpilastega nii plaanipärases õppetöös kui ka ühistes loomingulistes projektides ning tehakse tihedat koostööd Eesti Rahvusballetiga, mille lavastustes noored kaasa teevad.

MUBA balletiõppekava sisaldab treeningsüsteeme, nagu klassikaline ja kaasaegne ballett, näitlejameisterlikkus, ajalooline, karakter- ja paaristants.

Õpetajated ja lavastajad on tuntud kodumaised ja välisartistid, nagu Eve Andre, Irina Härm, Teet Kask, Kaie Kõrb, Eve Mutso, Age Oks, Sergei Upkin, Viesturs Jansons, Helen Veidebaum, Kaja Kreitzberg jpt.

Tõstmaks kehateadlikkust ning ennetamaks ülekoormust ja traumasid, on tunniplaani lülitatud pilatese ja venituse treeningud ning noormeestele üldfüüsiline treening.

Õppida on võimalik:

  • põhikooli 5.–9. klass (õppekava ja tunnijaotusplaan)
  • kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 3 aastat; keskharidus omandatakse samaaegselt MUBA-s) (õppekava)
  • kutseõpe põhihariduse baasil (õppekava)

Balletiõpingud kestavad 8 aastat. Nendega saab alustada pärast 4. klassi (olles eelnevalt läbinud kooli sisseastumiskatsed – rohkem siit: viide), omandades 9. klassini põhihariduse, millele järgneb pärast katseid kolm aastat kutsekeskharidust.

Balleti erialale kandideerimiseks:

  • Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid hiljemalt 26.05.2023
  • sooritada vastuvõtukatse erialas (vt vastuvõtunõuded)

Esita kandideerimisavaldus siin:

Kandideerimine toimub SAIS keskkonnas. Alaealisel kandidaadil on vaja lisada lapsevanema digiallkirjastatud nõusolek, mille leiab avalduse juurest.

Kui alaealisel kandidaadil puudub kehtiv ID-kaart, on lapsevanemal võimalik luua lapsele HarID konto, mille kaudu saab SAIS-i sisse logida.
Juhend HarID loomiseks
Probleemide korral võtta ühendust sais@muba.edu.ee

Vastuvõtunõuded:

5.klass
Kooli nooremasse astmesse, põhikooli 5. klassi, sisseastujalt ei nõua kool erialaseid oskusi. Vastuvõtt toimub kahes voorus.
Esimene voor: Vastuvõtukomisjon hindab õpilaskandidaadi sobivust põhikooli klassikalise balleti õppesuunal õppima asumiseks erialaste eelduste põhjal. Vastuvõtukatsetel vajalik riietus tüdrukutel trikoo, poistel T-särk ja retuusid.
Teine voor: Esimese vooru läbinud kutsub kool vestlusvooru

6.-9. klassi
Õpilaskandidaatide vastuvõtt noorema astme 6.-9. klassi toimub konkursi alusel, millega hinnatakse õpilaskandidaadi vastavust kooli õppekavadel õppimiseks.

Vastuvõtt toimub kahes voorus:
Esimene voor: Esitada õpilaskandidaadist 3 täispikkuses fotot (eest, küljelt, tagant) klassikalise tantsu treeningriietuses ( tüdrukutel trikoo, poistel T-särk ja retuusid), link videole klassikalise tunni harjutustest tugipuu ääres  (2-3 min) (kontrollida, et video jagamissätted võimaldavad ligipääsu). Esitada essee teemal ,,Miks ma tahan tulla õppima balletti?” Essee pikkus kuni 1 A4 lehekülg.
Teine voor: Esimese vooru läbinud õpilaskandidaadi kutsub kool vestlusvooru

1. -3. kursusele 

Õpilaskandidaatide 1. -3. kursusele toimub konkursi alusel, millega hinnatakse õpilaskandidaadi vastavust kooli õppekavadel õppimiseks. 

Vastuvõtt toimub kahes voorus:
Esimene voor: Esitada õpilaskandidaadist 3 täispikkuses fotot klassikalise tantsu treeningriietuses ( tüdrukutel trikoo, poistel T-särk ja retuusid, klassikaline variatsioon (1-2 min) ja kaasaegne tants (1-2 min) omal valikul. Esitada essee teemal ,,Miks ma tahan tulla õppima balletti?” Essee pikkus max 1 A4 lehekülg.
Teine voor: Esimese vooru läbinud õpilaskandidaadi kutsub kool vestlusvooru

Õpilaskandidaati teavitatakse vastuvõtukomisjoni otsusest personaalselt e-posti teel