Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Koordinaator Toomas Rull 
toomas.rull@muba.edu.ee

Ansamblijuhendaja jätkuõpe on uus eriala MUBA rütmimuusika osakonnas, mille eesmärk on koolitada rütmimuusika ansamblite juhendajaid, anda lisakompetents nii põhiõppe lõpetajatele kui ka juba töötavatele muusikaõpetajatele, ansamblijuhendajatele huvikoolides ning -ringides jm.

Sellel erialal saab õppida ansamblite komplekteerimist ja juhendamist, repertuaari valimist, arranžeerimist, komponeerimistehnikaid, moodsaid salvestamis- ja noteerimisprogramme. Võimalik on saada kogemusi mänedžmendi ja helindamise vallas, samuti saab täiendada oma põhipilli või vokaaltehnika oskusi.

Ansamblijuhendamisel läheb tarvis pedagoogilisi oskusi ja oskust suunata erinevaid isiksusetüüpe. Oluline osa on praktikal, õppekava rikastavad festivalid, konkursid ja õpitoad.

Jätkuõpe on 1-aastane. Õppima ootame muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutsega või vastavate kompetentsidega isikuid, kel on vähemalt keskharidus. Samuti eeldame, et õpilasel on olemas koosseis, keda praktikatundides juhendada.

Õppekava
Tunnijaotusplaan

Mida teha jätkuõppe ansamblijuhendaja erialale kandideerimiseks?

 1. Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 2. Sooritada vastuvõtukatse erialas;
 3. Sooritada vastuvõtukatse solfedžos;
 4. Motivatsioonikiri ja vestlus

Esita kandideerimisavaldus siin:

Kandideerimine 2024/25 õa on lõppenud.

Vastuvõtukatsed koosnevad kolmest osast:

 • Eriala: Videosalvestada kahe erineva karakteriga muusikapala esitus vabalt valitud instrumendil või instrumendil enda laulmist saates. Video laadida YouTube’i keskkonda (unlisted formaadis).
 • Solfedžo: vastavalt rütmimuusika põhiõppe solfedžokatse tingimustele.
 • Motivatsioonikiri ja vestlus:
  – Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma eelnevat kogemust muusikamaailmas ning välja tuua põhjused sellele erialale õppima asumiseks.
  -Vestlusel hinnatakse sisseastuja muusikaalaseid teadmisi ja oskusi ning motivatsiooni ansambli juhendaja erialal õppimiseks.  

  NB! Palume kõik tööd (motivatsioonikiri ja video link) lisada kandideerimisavaldusele kandideerimiskeskkonnas. Faili nimetusse kirjutada sisseastuja nimi ja faili nimi (nt KatiKaru_motivatsioonikiri.pdf).