Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Koordinaator Toomas Rull 
toomas.rull@muba.edu.ee

Ansamblijuhendaja jätkuõpe on uus eriala MUBA rütmimuusika osakonnas, mille eesmärk on koolitada rütmimuusika ansamblite juhendajaid, anda lisakompetents nii põhiõppe lõpetajatele kui ka juba töötavatele muusikaõpetajatele, ansamblijuhendajatele huvikoolides ning -ringides jm.

Sellel erialal saab õppida ansamblite komplekteerimist ja juhendamist, repertuaari valimist, arranžeerimist, komponeerimistehnikaid, moodsaid salvestamis- ja noteerimisprogramme. Võimalik on saada kogemusi mänedžmendi ja helindamise vallas, samuti saab täiendada oma põhipilli või vokaaltehnika oskusi.

Ansamblijuhendamisel läheb tarvis pedagoogilisi oskusi ja oskust suunata erinevaid isiksusetüüpe. Oluline osa on praktikal, õppekava rikastavad festivalid, konkursid ja õpitoad.

Jätkuõpe on 1-aastane. Õppima ootame muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutsega või vastavate kompetentsidega isikuid, kel on vähemalt keskharidus. Samuti eeldame, et õpilasel on olemas koosseis, keda praktikatundides juhendada.

Õppekava

Vastuvõtukatsed koosnevad kolmest osast:

  • Eriala: videosalvestada kaks muusikapala vabalt valitud instrumendil või instrumendil enda laulmist saates, lisada link sisseastumisavalduse juurde.
  • Solfedžo: vastavalt rütmimuusika põhiõppe solfedžoeksami tingimustele.
  • Vestlus: hinnatakse sisseastuja muusikaalaseid teadmisi ja oskusi ning motivatsiooni selle eriala õppimiseks.