Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Tallinna Muusika-ja Balletikooli 1. klassis saab õppima asuda järgmistele erialadele:

 • klahvpillid (klaver, klavessiin, akordion)
 • keelpillid (viiul, altviiul, tšello, kontrabass, harf, klassikaline kitarr, kromaatiline kannel)
 • puhkpillid (flööt, oboe, klarnet, fagott, saksofon, metsasarv, trompet, tromboon, tuuba, plokkflööt)
 • löökpillid

Kontrabassi, puhkpillide ja löökpillide eriala õppimise alustamise vanus on individuaalne, see määratakse lapsevanema ja vastava eriala õpetaja kokkuleppel. Kuni soovitud pilli õppimise alustamiseni on erialaõpe klaveripõhine.

1. klassi komplekteerimisel jälgime erialade mitmekesisust. 2024.a vastuvõtul on eelistatud erialadeks oboe, klarnet, fagott, metsasarv, tromboon, vioola, tšello ja kontrabass.
Sarnaste vastuvõtukatsete punktide korral võidakse eelistada ning ootenimekirjast teha pakkumine eelisjärjekorras nende erialade kandidaatidele.

1. klassi vastuvõtukatsetele registreerumine on lõppenud

Kõigile registreerunutele saadetakse e-kiri vastuvõtukatsete infoga.

1. klassi vastuvõtukatsete ajakava 2024

29.01 “Pillikarussell”– pille tutvustav üritus lastele. Algab registreerimine vastuvõtukatsetele
13.02 Konsultatsioon
20.02 Konsultatsioon
25.02 Lõppeb registreerimine vastuvõtukatsetele
29.02-01.03 Vastuvõtukatsed
18.03 Teatame vastuvõtukatsete tulemused
25.03 Õppekoha vastuvõtu kinnitamise tähtaeg

1. klassi vastuvõtukatsete sisu

 1. Kooliküpsuskatsed

Kooliküpsuskatse sisaldab praktilisi töid, vestlust ning mängulisi tegevusi. Kooliküpsuskatse on koostatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel ning arvestatud on Tallinna Muusika- ja Balletikooli põhikooli õppekava. Katse viiakse läbi gruppides (6–8 liiget). 
Kooliküpsuskatse koosneb järgmistest osadest:

 • Vestlus ja mängulised tegevused – vestlusel käsitletavad teemad on pere, lasteaed, huvid, aastaring, Eesti jne; vaadeldakse lapse sotsiaalseid ning emotsionaalseid oskusi, koostöövalmidust ja keskendumisvõimet, loovust.
 • Kirjutamine – joonistähtedega 1–2-silbiliste sõnade kirjutamine;
 • Häälikuanalüüs – sõnade häälimine, häälikute eristamine, hääliku asukoht sõnas, hääldusvigade tajumine;
 • Tähelepanu, mõtlemine ja grammatilised suhted – piltide või esemete vaatlus, seoste leidmine, mõistete rakendamine;
 • Lugemine – tähtede tundmine, 1–2-silbiliste sõnade kokkuveerimine, lugemine joonis- või kirjatähtedega, loetust arusaamine;
 • Arvutamine – liitmine ja lahutamine 12 piires;
 • Mälu – sõnade või esemete meeldejätmine.

2. Musikaalsuskatse komponendid:

 • Kodus ettevalmistatud lastelaulu esitamine a cappella;
 • Õpetaja plaksutatud rütmi matkimine;
 • Ühe, kahe ja kolme heli eristamine kuulamise põhjal: õpetaja mängib klaveril ette, õpilane on seljaga;
 • Ühe, kahe, kolme heli järelelaulmine: õpetaja mängib klaveril ette;
 • Muusikaline mälu: õpetaja lauldud muusikalise fraasi matkimine ;
 • Muusikalise fraasi lõpetamine: õpetaja alustab fraasiga, jätab pooleli ning õpilane lõpetab fraasi;
 • Muusikaline tähelepanu: laps kuulab kaks korda sama muusikalist motiivi, 3. korral otsustab õpetaja mängu põhjal, kas oli sama või erinev

Lisaks on võimalik saada erialainstrumendil esitatud pala(de) eest lisapunkte.

3. Tutvumisvestlus

Tutvumisvestlusel koos lapsevanematega saadakse ülevaade vanemate ootustest koolile ning lapse sobivusest Tallinna Muusika- ja Balletikoolis õppimiseks. Hinnatakse motivatsiooni, valmisolekut omandamaks valitud eriala oskus professionaalsel tasemel ning pere- ja koolipoolsete väärtushinnangute sobivust.