Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Koolitus toimub ESF programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ raames (fond VÕTI).

Aeg: 02. november kl. 10.00-17.30
03. november kl. 10.00-15.45
09. november kl. 10.00-17.30
10. november kl. 10.00-15.45

Koht: Tallinna Muusika- ja Balletikool
Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitusel osalemiseks on vajalik vähemalt algtasemel arvutioskus ja eesti keele oskus kõnetasemel.
Sihtrühm: Töötavad, vabakutselised või mittetöötavad täiskasvanud, kes tegelevad muusika loomise ja esitamisega, samuti muusikapedagoogid.
Koolitusel ei saa osaleda tasemeõppes õppijad ning MUBA töötajad ja õppurid.
Koolitaja: René Keldo

René Keldo
Foto: Raul Ollo

Koolituse sisu:
Auditoorne õpe:

 • Heli omadused
 • Akustika
 • Helitehniline kuulamine
 • Digitaalne ja analoogsignaal
 • Audio/video ühendused, formaadid ja standardid
 • Mikrofonid: tüübid, suuna polaarsus, salvestamistehnikad
 • Salvestajad: helikaart, portatiivne salvestaja
 • Videokaamerad: tüübid ja mudelid
 • Audio ja video järeltöötlus-tarkvara tutvustus
 • Montaaži alused

Praktiline õpe:

 • Õpitakse kuulama helitehniliselt: kuidas hinnata ruumi omadusi, instrumentide omavahelist tasakaalu, balanssi ruumi suhtes. 
 • Leitakse optimaalne koht instrumendile ja mikrofonile ruumis ning räägitakse heli omadustest, tekke- ning leviku seaduspärasustest.
 • Ülevaade mikrofonidest ja salvestajatest: omadused, tehnilised parameetrid, eelised ja hinnad. Tutvutakse erinevate mikrofoni kasutamise tehnikatega (sobiva mikrofoni valimine ning instrumendi suhtes sellele optimaalse positsiooni leidmine). 
 • Helikaartide ning käsisalvestajate võrdlemine, olulised parameetrid ning oma vajadustele vastava leidmine.
 • Erinevad tehnilised teemad kaablitest ja ühendustest kuni kõrvaklappide ja monitorkõlariteni.
 • Videosalvestuse põhimõisted: parameetrite muutmine soovitud tulemuse saavutamiseks, põgus ülevaade kaadri kompositsioonist, esteetikast ning valgusest. Võrreldakse salvestustehnikat nutitelefonist hübriidkaamerani ning leitakse oma vajadustele vastav.
 • Järeltöötlus arvutis: tutvutakse audiotöötlus-tarkvaraga, Reaper-i kasutamise algõpe, paralleelselt ka tarkvarade GarageBand, Logic, Cubase tutvustus. 
 • Ülevaade audiotöötlus-tarkvara võimalustest ning printsiipidest ning esmastest protsessoritest: ekvalaiser, kompressor jne. 
 • Videotöötlus-tarkvara: videotöötlus-tarkvara võimaluste tutvustus ning nõuanded kuna kasutada Movie Maker´it või iMovie´t ja millal peaks soetama Adobe Premiere´i või Final Cut Pro. 
 • Lõputöö: muusikalise ettekande audio-video salvestus, salvestatud muusikalise materjali töötlemine, heli ja pildi sünkroniseerimine ning lõpptulemuse salvestamine soovitud formaati.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN

Registreerumine kursusele toimub läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan.

NB! Kursusele registreerumine ei taga tasuta õppekohta.
Õppegrupid komplekteeritakse sihtrühmale vastavuse alusel ning ka õppija osalemissoovi põhjendust arvesse võttes.
Õppekohad kinnitatakse iga osalejaga maili teel.

KURSUSELE SAAB REGISTREERUDA ALATES 17.06.2024

Kursuse hind: TASUTA
Tasuta õppekohta vastu võttes kinnitab osaleja, et osaleb kõigil õppepäevadel ja lõpetab koolituse, täites koolitaja poolt ettenähtud ülesanded ning saavutades õpiväljundid.

Täiendav info kursuse toimumise ja tingimuste kohta:

Sirje Mõttus

Täienduskoolituste juht

MUBA koolituste kõik õigused on kaitstud 
(sh. sisukirjeldused ja koolituste nimed)