Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Algus: 1.09.2023
Lõpp: 28.02.2025

ERASMUS+ õpirände projekti „Muusikasillad” koordineerib rahastab Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+.

Projekti eesmärkideks on põhikooli ja gümnaasiumi muusikaõpetajate erialavõrgustike loomine, õpilastele võrdsete võimaluste loomine võrreldes oma Euroopa eakaaslastega ja laiemas plaanis klassikalise muusika õppe kaasajastamine ja jätkusuutlikkuse tagamine Eestis.

Õpilased osalevad partnerkooli tundides ja läbi praktilise musitseerimise saavad tõuke suuremaks erialaseks arenguks.

Osalejate arv: 16
Õpirände kestus: 7 päeva

Õpetaja õpiränne kätkeb endas tutvumist erialase metoodikaga, asukohariigi mängukultuuri ja repertuaariga. Õpetaja eesmärk on vahetada kogemusi eriala kolleegidega ja laiendada oma erialavõrgustikku.

Osalejate arv: 14
Õpirände kestus: 7 päeva

Partnerkoolid:

Projekti oodatavad tulemused on: 

– MUBA klassikalise muusika haridus on kvaliteetne ja professionaalne, mis vastab ühiskonna ootustele.
– õpetajaskond on Euroopa siseses erialaste teadmiste inforuumis.
– Klassikalise muusika erialade järjepidevus on tagatud, klassid on piisava täituvusega ja kooli lõpetajad jätkavad klassikalise muusika alal tegutsemist nii solisti, pedagoogi kui ka orkestrandina.
– Nii õpetajad kui õpilased teavad, millised on õppimisvõimalused teistes Euroopa riikides
– MUBA on osa Euroopa muusikahariduse võrgustikust.