Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Koolitus toimub ESF programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (fond VÕTI) raames.

Aeg: 27., 28., 29. september 2024, kell 10.00-17.30
Koht: Tallinna Muusika- ja Balletikool
Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: 
Koolitusel osalemiseks on vajalik eesti keele oskus vähemalt kõnetasemel.
Kodutöö jaoks on vajalik arvuti kasutamise võimalus.
Sihtrühm: Töötavad, vabakutselised või mittetöötavad täiskasvanud, kes tegelevad muusika loomise ja esitamisega, samuti muusikapedagoogid.
Koolitusel ei saa osaleda tasemeõppes õppijad, MUBA õppurid ega töötajad.
Koolitaja: Andres Olema
Õppe maht: kokku 26 akadeemilist tundi
Auditoorne: 12 akad. tundi
Praktiline: 12 akad. tundi
Iseseisev töö: 2 akad. tundi

Foto: Raul Ollo

Koolituse sisu:
Auditoorne:
1. MIDI-liidese tööpõhimõtete ning käskluste tutvustamine
2. Subtraktiivse helisünteesi põhimõtete ning süntesaatori plokkide tutvustamine
3. Modulatsiooni põhimõtete tutvustamine
4. Ülevaade Wavetable-, Frequency Modulation (FM), Granulaar- ning Sämplipõhisest sünteesist

Praktiline:
1. Subtraktiivse süntesaatori ehitamine VCV-rackis ning sellega helide loomine
2. MIDI-kontrolli liidestamine ehitatud virtuaalse süntesaatori külge
3. Wavetable-, Frequency Modulation (FM), Granulaar- ning Sämplipõhise sünteesi meetodite liitmine ehitatud subtraktiivse süntesaatoriga
4. Erinevate modulatsioonide implementeerimine heliloomes

Õppekavaga saad tutvuda SIIN

NB! Kursusele registreerumine ei taga tasuta õppekohta.
Õppegrupid komplekteeritakse sihtrühmale vastavuse alusel ning ka õppija osalemissoovi põhjendust arvesse võttes.
Õppekohad kinnitatakse iga osalejaga eraldi maili teel.
Registreerumine kursusele toimub läbi täienduskoolituste infosüsteemi JUHAN.

Kursuse hind: TASUTA
Tasuta õppekohta vastu võttes kinnitab osaleja, et osaleb kõigil õppepäevadel ja lõpetab koolituse, täites koolitaja poolt ettenähtud ülesanded ning saavutades õpiväljundid.

Täiendav info kursuse toimumise ja tingimuste kohta:

Sirje Mõttus
Täiendõppe projektijuht
sirje.mottus@muba.edu.ee
tel 5201057

MUBA koolituste kõik õigused on kaitstud
(sh. sisukirjeldused ja koolituste nimed)