Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Juhtõpetaja Ingrid Kõrvits
ingrid.korvits@muba.edu.ee

Õppetöö toimub kahel päeval nädalas ja individuaaltunnid kokkuleppel õpetajaga.

Koorijuht on õppekava, mis avati 2020/2021. õppeaastal. Antud õppekava sobib nii keskastme muusikakooli lõpetanuile kui ka muusikaringi või huvikooli õpetajale. Õppimise eelduseks on keskhariduse ja koorijuhi 4. taseme kutseõppe või sellele vastavate pädevuste olemasolu.

Õppekavas keskendutakse koorijuhi individuaalsete oskuste arendamisele – dirigeerimistehnika, hääleseade, partituurimäng. Põhirõhk on kooriproovi praktika juhendamisel. Kooritöö metoodika süvakursusel täiendatakse teadmisi kooriproovi ettevalmistuses ja selle edukas läbiviimises.

Õppekava
Tunnijaotusplaan

Jätkuõpe on 1-aastane õpe, mis koosneb järgnevatest moodulitest:

 • Kooridirigeerimise moodul, kus keskendutakse koorijuhi individuaalsete oskuste arendamisele – dirigeerimistehnika, hääleseade, partituurimäng
 • Töö kooriga – selle mooduli põhirõhk on kooriproovi praktika juhendamine (kõik praktikad toimuvad väljaspool kooli). Lisaks õppekava ainus grupitund kooritöö metoodika süvakursus, kus täiendatakse teadmisi kooriproovi ettevalmistuses ja edukas läbiviimises.
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas – õpitee moodul on tihedalt seotud eelmise mooduliga – töö kooriga. Õpitee moodulis juhendatakse õpilast kontserdi korralduse, koori kui organisatsiooni juhtimises jms praktilistes toimingutes.
 • Valikaineid saab valida teiste erialade õppekavade juurest vastavalt oma soovile.

Õpetajad: Ksenija Grabova, Andrus Siimon

Esita kandideerimisavaldus siin:

Registreerumine algab 02.03.2024.

Kandideerimisavaldus

Vastuvõtukatsed

Vastuvõtukatsed toimuvad kahes osas:

 • I osa – lisada link sisseastumisavalduse juurde:
  • CV, kus on välja toodud vaid asjakohased õpingud ja kogemused
  • motivatsioonikiri näitamaks sisseastuja huvi ja põhjuseid, miks on soov seda eriala õppida 
  • kandidaadi läbiviidud kooriproovi salvestus (vähemalt 30 min, sh lahtilaulmine ja kooriteose õpetamine)
 • II osa – motivatsioonivestlus kandidaadiga, vajadusel ka erialaliste oskuste kontroll
  • vestlus