Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Koolitus toimub ESF programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (fond VÕTI) raames.

Aeg: 12.09, 19.09, 26.09, 03.10, 10.10, 17.10, 24.10 kell 17.30-20.45
Koht: Tallinna Muusika- ja Balletikool
Grupi suurus: 12-14 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: 
• Eesti keele oskus kõnetasemel
• Peab tundma algtasemel muusikateooriat
• Peab orienteeruma algtasemel klaveril või mõnel muul MIDI kontrolleril. (Push, Akai)
• Peab omama algtasemel editeerimise võtteid ja kiirkäsklusi Ableton Live’is
• Peab tundma baastasemel VST (Ableton Live’i) instrumente
• Peab tundma algtasemel MIDI salvestust ja sekventsimist (Piano Roll, Midi Editor)
• Enne esimest kohtumist peavad osalejad esitama oma demo, millega kursusel töötada.
Demo/ Idee pikkus peab olema vähemalt 1 min ja 30 sekundit ning sisaldama: Rütm; Bass; Harmoonia; Meloodia; Vorm (mp3 failina)
• Osalejal on vajalik koolitusele kaasa võtta oma USB mälupulk

Sihtrühm: Vabakutselised, töötavad või mittetöötavad täiskasvanud, kes tegelevad muusika loomisega, samuti muusikapedagoogid. Koolitusel ei saa osaleda tasemeõppes õppijad, samuti MUBA õppurid ega töötajad.
Koolitaja: Taavi Paomets
Õppe maht: kokku 38 akadeemilist tundi
Auditoorne: 14 akad. tundi
Praktiline: 14 akad. tundi
Iseseisev töö: 10 akad. tundi

Taavi Paomets
Foto: Raul Ollo

Koolituse sisu:
Auditoorne õpe:

 • Demode/ Idee/ Taotluse analüüs ja plaan. Automatsioon Ableton Live baasil.
 • Trummide seade. Sämplite valik. Tekstuur. Dünaamiline, tonaalne ja ruumiline töötlus.
 • Bassi partiid. Gruuv. Instrumentide valik. MIDI vs Audio.
 • Harmoonia instrumendid. VST.
 • Vokaali taotlus, teostus ja töötlus. Efektid. (Sampling/ Slicing/ Shift/ Formant)
 • Lõppviimistlus. Kompressioon, Reverb, Saturatsioon
 • Digidistributsioon. Tulemuse analüüs. Tagasiside.

Praktiline õpe:

 • Osalejate ideede ühine kuulamine, analüüs ja tagasiside
 • Töö rütmipartiidega. MIDI ja audio kombineerimine. Layerdamine.
 • Töö bassi instrumentide ja partiidega. Harjutused tonaalseks ja dünaamiliseks töötluses.
 • Helisünteesi harjutused fookusega harmoonia pillidel.
 • Vokaaltöötluse vahendite ülevaade ja kasutus. Moduleerimise harjutused.
 • Harjutused oma teose helipildi viimiseks muusikatööstuse standarditele. Miksimine edasijõudnutele.
 • Muusika jagamise platvormid ja nende kasutus. Autorite, esitajate ja fonogrammitootjate organisatsioonide ülevaade. Kursuse teoste analüüs ja tagasiside.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN

NB! Kursusele registreerumine ei taga tasuta õppekohta.
Õppegrupid komplekteeritakse sihtrühmale vastavuse alusel ning ka õppija osalemissoovi põhjendust arvesse võttes.
Õppekohad kinnitatakse eraldi iga osalejaga maili teel.
Kui osutute kursusele valituks siis palume saata oma üks demo (ca 1 min ja 30 sekundit) mp3-failina aadressile: sirje.mottus@muba.edu.ee

Registreerumine kursusele toimub läbi täienduskoolituste infosüsteemi JUHAN.

Kursuse hind: TASUTA
Tasuta õppekohta vastu võttes kinnitab osaleja, et osaleb kõigil õppepäevadel ja lõpetab koolituse, täites koolitaja poolt ettenähtud ülesanded ning saavutades õpiväljundid.

Täiendav info kursuse toimumise ja tingimuste kohta:

Sirje Mõttus

Täiendõppe projektijuht

sirje.mottus@muba.edu.ee
tel. 5201057

MUBA koolituste kõik õigused on kaitstud
(sh. sisukirjeldused ja koolituste nimed)