Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

MUBA ehk Tallinna Muusika- ja Balletikool on kool neile, kes tunnevad muusika, tantsu ja tarkuse kutset. Kool moodustub Tallinna Muusikakeskkooli, Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Balletikooli baasil ja avas uksed 1. september 2022 aadressil Pärnu mnt 59 Tallinna kesklinnas.
MUBAsse on ülevõetud nimetatud koolide õppekavad, seega saab koolis õppida nii põhikooli, gümnaasiumi kui kutseõppekavade järgi.

MUBA PÕHIKOOLIS on kolm õppesuunda:

  • KLASSIKALISE MUUSIKA SUUND , mida saab õppida alates 1. klassist
  • BALLETI SUUND alates 5. klassist
  • RÜTMIMUUSIKA suund alates 5. klassist

Lisaks on võimalik õppida 1-aastases jätkuõppes

Klassikaline muusika

Põhikool
Alates 1. klassist saab õppida:
klassikalised klahvpillid, keelpillidpuhkpillid ja löökpillid
2.-9. klassi toimub täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele. Kuna MUBAs toimuvad üldharidus- ja muusikaõpe koos, siis peavad mõlemad haridused vastama sama klassi tasemele.
9. klassist lisanduvad valikusse:
klassikaline laul
koorijuhtimine
helilooming

Kuni antud erialaõpingute alguseni 9. klassis on võimalik õppida 5.-8. klassi üldettevalmistaval erialal, mis on klaveripõhine.

Gümnaasium
Lisaks kõikidele eelnevatele erialadele lisandub juurde muusikakultuuri eriala.

Kutseõpe
Kutseõppes saab õppida:
klassikalised klahvpillid, keelpillidpuhkpillid ja löökpillid
klassikaline laul
koorijuhtimine
muusikateooria
kompositsioon
klaverihäälestaja-tehnik
 (ainult kutseõpe peale gümnaasiumi lõpetamist)

Kutseõpe jaguneb eelõpe, kutsekeskharidusõpe ja kutseõpe.
Eelõpe – kuni 2-aastane ettevalmistav õpe põhiõppesse astumiseks.
Õpilane peab samal ajal õppima põhikooli 8.-9. klassis või gümnaasiumis. Eelõppes toimub kaks eriala- ja kaks solfedžotundi nädalas.
Kutsekeskharidusõpe (4-aastane õpe) – õpilane omandab MUBAs nii keskhariduse kui muusikahariduse.
Kutseõpe (3-aastane õpe) – ainult muusika õpe. Võimalus õppida teise gümnaasiumi kõrvalt või tulla peale gümnaasiumi lõpetamist.

Rütmimuusika

Põhikool
Rütmimuusikat saab õppima asuda alates 5. klassist.
Õppida saab:
rütmimuusika pille ja laulu
5.-9. klassi toimub täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele.
Kuna MUBAs toimuvad üldharidus- ja muusikaõpe koos, siis peavad mõlemad haridused vastama sama klassi tasemele.

Kutseõpe
Kutseõppes saab õppida:
rütmimuusika pillidlaulhelindaminemaailmamuusika

Kutseõpe jaguneb eelõpe, kutsekeskharidusõpe ja kutseõpe.
Eelõpe (v.a helindamine) – kuni 2-aastane ettevalmistav õpe põhiõppesse astumiseks.
Õpilane peab samal ajal õppima põhikooli 8.-9. klassis või gümnaasiumis. Eelõppes toimub kaks eriala- ja kaks solfedžotundi nädalas, valikainena ansambel.
Kutsekeskharidusõpe (4-aastane õpe) – õpilane omandab MUBAs nii keskhariduse kui muusikahariduse.
Kutseõpe (3-aastane õpe) – ainult muusika õpe. Õppima asumine peale gümnaasiumi lõpetamist. Võimalus õppida teise gümnaasiumi kõrvalt aga peab arvestama, et MUBA tunnid toimuvad ka päevasel ajal.

Ballett

Põhikool
Balletti saab õppima asuda alates 5. klassist. 5. klassi astujalt ei oodata erialaseid oskusi.
6.-9. klassi astuja erialane tase peab vastama MUBA vastava sama klassi tasemele.

Kutsekeskharidus (3-aastane õpe)-õpilane omandab MUBAs nii keskhariduse kui tantsuhariduse.

Kutseõpe (3-aastane õpe) – ainult balleti õpe.

Jätkuõpe

Jätkuõppes saab õppida:
pilliõppejuhendaja
ansamblijuhendaja
koorijuht
muusikaproduktsioon
muusikaettevõtluse spetsialist


Jätkuõpe on 1-aastane õpe. Õppima ootame muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentsidega isikuid, kellel on vähemalt keskharidus.

Süvendatud individuaalne pilliõpe algab kohe õppima asumisel
– klassikalises muusikas alates 1. klassist,
– rütmimuusikas alates 5. klassist.

  1. klassi vastuvõtukatsetele registreerumine algab 30.01.2023. Registreerumise link avaneb kodulehel.
    (samal päeval toimub ka informatiivne ,,Pillikarussell”.)

Kõikidele teistele erialadele avaneb registreerumine 18.02.2023.
Vastuvõtunõuded on leitavad kodulehel erialade alt.

Täpsed eksaminõuded ja kuupäevad on leitavad rubriigis “Erialad”

Katsetele registreerimine on avatud alates 28.02.2023.
Lõppkuupäev on erialati ja kooliastmeti erinev.

Katsed on võimalik sooritada kahele erialale. Selleks tuleb esitada kaks kandideerimisavaldust.
Õppida saab korraga ühel erialal.

Konsultatisoonid on TASUTA.

MUBA õppekeeleks põhikoolis ja gümnaasiumis on EESTI KEEL.
Kutseõppe tasemeõppe õppekeeled on eesti ja inglise keel.

Eelõppe õppekava “Kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis” on noortele, kes tulevikus soovivad sisse astuda meie kooli põhiõppesse, aga vajavad põhiõppe sisseastumiskatsete taseme saavutamiseks eelnevat õpet.
Eelõppes saab õppida, kui õpid samal ajal põhikooli või gümnaasiumi 8.-12. klassis ja omad vähemalt 7. klassi üldharidust.

Koolis on kohvik-söökla, kus toitu valmistatakse kohapeal.
Riik toetab põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekeskhariduse õpilaste lõunasööki. Seega see on õpilastele tasuta.
Balletiõpilastel on lisaks lõunasöögile tasuta ka oode.

Tunnid algavad olenevalt sellest, mis õppekaval õpitakse.
Algklassides, põhikoolis ja gümnaasiumis algavad tunnid üldjuhul 8.45.

Jah.

Jah.

Õpilaskodu kohta saavad taotleda väljaspool Tallinna elavad MUBA õpilased.

Õpilaskodu on põhihariduse, gümnaasiumi ja kutsekeskhariduse õppekavadel tasuta.

PS! väga hea ja informatiivne vaatamine on endise Georg Otsa nim. Muusikakooli video “Kuidas toetada muusikaõppurit?”

Küsimuste korral võta ühendust: info@muba.edu.ee

Uudised