Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Erasmus+ Partnerships for Creativity projekt 2020-I-PT01-KA227-SCH-094888

Algus: 30.06.2021
Lõpp: 29.06.2023

Projekti eesmärk: “Building Culture Across Borders” (BCAB) – läbi erinevate loomevaldkondade põimimise ja uute väljendusviiside loomise avardada koostöövõimalusi haridusasutuste ja kultuurisektori vahel, mis toetavad muusikahariduse kaasajastamist ja stimuleerivad loomingulisust väljaspool harjumuspärast keskkonda.

Peamine eesmärk on kasvatada tulevasi professionaalseid muusikuid, kellel on kogukonnatunne, rahvusülene, loominguline suhtumine muusikasse ja kujutavasse kunsti ning soov seda jagada Euroopa kodanikega. Projekti idee sai alguse, kui kogu maailma halvas pandeemia, mis lõpetas kõik võimalused teha ja jagada muusikat ja kunsti kõigi kodanikega. Aga muusika ja kunsti ilu on vaja jagada, just see on ebastabiilses olukorras kosutuseks hingele ja aitab edasi minna.

Haridus on tänaseni olnud üsna konservatiivne ja üha enam näeme, et seda tuleb kohandada vastavaks tänapäevasele haridusnõudlusele. Olukord Euroopas ja kogu maailmas on muutunud. Pandeemia on kõige rängemalt tabanud just muusika- ja kunstivaldkondi. Kõik loomesektoris osalejad (nii õppijad kui ka professionaalid) peavad leidma uusi väljendusviise, et olla loominguliselt ja majanduslikult edukas tekkinud keerulises olukorras. Tihti peavad muusikud ja kunstnikud olema valmis uut tüüpi väljakutseteks, mis nõuavad rohkem kompleksseid oskusi, mida tavaline koolisüsteem ei paku. Et olla edukas muusik või kunstnik, peab olema loominguline, leidma ebatraditsioonilisi lahendusi, suutma teha koostööd, olema paindlik, reageerima muutustele ja töötama erinevates kultuurides jne. Projekt annab võimaluse moderniseerida haridust ja arendada selliseid oskusi, mis vastaksid tänapäeva tööturu nõudmistele loomesektoris.

Partnerlus hõlmab nii muusika- ja kultuurisektori organisatsioone:

Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga (muusika, Portugal)
Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool (muusika, Eesti)
Vaskjala Loomeresidentuur, Rae kultuurikeskus (kunst, Eesti)
Eurelations GEIE (kultuurikorraldus, Itaalia)


Projekti tegevused hõlmavad integreeritud muusikalis-kunstilisi etteasteid, töötubasid, heliloomingut, kultuurikorraldust, muusikalisi kompositsioone, kunstiliste muusikainstrumentide loomist, veebipõhiseid üritusi, püsinäitusi, kunstilisi etendusi jpm. Tulemuseks on integreeritud metoodika abil loodud etenduskunstide segu, mis laiendab loomingulise eneseväljenduse piire, suurendades seeläbi huvi muusika- ja kunsti vastu ühiskonnas.
Otseseid osalejaid on ligi 200 inimest.’

Planeeritud ajakava:

14. – 16.09.2021 Transnational Project Meeting “Knowing and planning” (Eesti)
30.01 – 05.02.2021 Learning, Teaching, Training activities “Music and community” (Portugal)
Juuni 2022 Transnational Project Meeting (Itaalia)
September 2022 Learning, Teaching, Training activities “Studying and working in music with creativity” (Eesti)
Märts 2023 Learning, Teaching, Training activities “Music and performative arts” (Itaalia)
June 2023 Transnational Project Meeting (Portugal)

BCAB sessioon Campobassos, Itaalias 17.04-23.04