Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Tallinna Muusika- ja Balletikoolis ehk MUBAs saab suurepärane üldharidus kokku maailmatasemel muusika- ja tantsuharidusega.
Õppida saab põhikoolis, gümnaasiumis, kutsekeskharidusõppes, kutseõppes ning eel- ja jätkuõppes.

Kõike seda, mida sai enne õppida Tallinna Muusikakeskkoolis, Tallinna G. Otsa nim Muusikakoolis ja Tallinna Balletikoolis, saab jätkuvalt õppida ka MUBAs.

Tule ja pühendu muusikale ja tantsule MUBAs!

Küsimused – vastuvott@muba.edu.ee

Klassikaline muusika
Rütmimuusika
Ballett
Jätkuõpe
1. klassi info
Vastuvõtukatsetele registreerumine
Erialade info ja vastuvõtunõuded
Vastuvõtu ajakava

Mida saab õppida?

Klassikaline muusika

Põhikool
Alates 1. klassist saab õppida:
klassikalised klahvpillid, keelpillid, puhkpillid ja löökpillid
2.-9. klassi toimub täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele. Kuna MUBAs toimuvad üldharidus- ja muusikaõpe koos, siis peavad mõlemad haridused vastama sama klassi tasemele.
9. klassist lisanduvad valikusse:
klassikaline laul
koorijuhtimine
helilooming

Kuni antud erialaõpingute alguseni 9. klassis on võimalik õppida 5.-8. klassi üldettevalmistaval erialal, mis on klaveripõhine.

Gümnaasium
Lisaks kõikidele eelnevatele erialadele lisandub juurde muusikakultuuri eriala.

Kutseõpe
Kutseõppes saab õppida:
klassikalised klahvpillid, keelpillid, puhkpillid ja löökpillid
klassikaline laul
koorijuhtimine
muusikateooria
kompositsioon
klaverihäälestaja-tehnik
(ainult kutseõpe peale gümnaasiumi lõpetamist)

Kutseõpe jaguneb eelõpe, kutsekeskharidusõpe ja kutseõpe.
Eelõpe – kuni 2-aastane ettevalmistav õpe põhiõppesse astumiseks.
Õpilane peab samal ajal õppima põhikooli 8.-9. klassis või gümnaasiumis. Eelõppes toimub kaks eriala- ja kaks solfedžotundi nädalas.
Kutsekeskharidusõpe (4-aastane õpe) – õpilane omandab MUBAs nii keskhariduse kui muusikahariduse.
Kutseõpe (3-aastane õpe) – ainult muusika õpe. Võimalus õppida teise gümnaasiumi kõrvalt või tulla peale gümnaasiumi lõpetamist.

Rütmimuusika

Põhikool
Rütmimuusikat saab õppima asuda alates 5. klassist.
Õppida saab:
rütmimuusika pille ja laulu
5.-9. klassi toimub täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele.
Kuna MUBAs toimuvad üldharidus- ja muusikaõpe koos, siis peavad mõlemad haridused vastama sama klassi tasemele.

Kutseõpe
Kutseõppes saab õppida:
rütmimuusika pillid, laul, helindamine, maailmamuusika

Kutseõpe jaguneb eelõpe, kutsekeskharidusõpe ja kutseõpe.
Eelõpe (v.a helindamine) – kuni 2-aastane ettevalmistav õpe põhiõppesse astumiseks.
Õpilane peab samal ajal õppima põhikooli 8.-9. klassis või gümnaasiumis. Eelõppes toimub kaks eriala- ja kaks solfedžotundi nädalas, valikainena ansambel.
Kutsekeskharidusõpe (4-aastane õpe) – õpilane omandab MUBAs nii keskhariduse kui muusikahariduse.
Kutseõpe (3-aastane õpe) – ainult muusika õpe. Õppima asumine peale gümnaasiumi lõpetamist. Võimalus õppida teise gümnaasiumi kõrvalt aga peab arvestama, et MUBA tunnid toimuvad ka päevasel ajal.

Ballett

Põhikool
Balletti saab õppima asuda alates 5. klassist. 5. klassi astujalt ei oodata erialaseid oskusi.
6.-9. klassi astuja erialane tase peab vastama MUBA vastava sama klassi tasemele.

Kutsekeskharidus (3-aastane õpe)-õpilane omandab MUBAs nii keskhariduse kui tantsuhariduse.

Kutseõpe (3-aastane õpe) – ainult balleti õpe.

Jätkuõpe

Jätkuõppes saab õppida:
pilliõppejuhendaja
ansamblijuhendaja
koorijuht
muusikaproduktsioon
muusikaettevõtluse spetsialist


Jätkuõpe on 1-aastane õpe. Õppima ootame muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentsidega isikuid, kellel on vähemalt keskharidus.

Käib vastuvõtukatsetele registreerumine!

Katsetele registreerumine toimub SAIS keskkonnas.
Jätkuõppe registreerumine kestab kuni 05.06.

Põhikooli, gümnaasiumisse ja kutseõppesse muusika erialadele registreerumine on lõppenud.
Balleti erialale registreerumine on lõppenud.
Lingid ja vastuvõtunõuded on leitavad erialade lehtedelt.

Kui alaealisel kandidaadil puudub kehtiv ID-kaart, on lapsevanemal võimalik luua lapsele HarID konto, mille kaudu saab SAIS-i sisse logida.
Juhend HarID loomiseks
Probleemide korral võtta ühendust sais@muba.edu.ee

Kui dokumente pole võimalik esitada digitaalselt, saab need esitada koolis kohapeal E-R 10:00-16:00.

Vastuvõtu ajakava 2023. aastal

1. klass
27.- 28.02 vastuvõtukatsed
17.03 kool teatab tulemused
24.03 õppekoha vastuvõtu kinnitamise tähtaeg

MUUSIKA erialad põhikoolis ja kutseõppes
18.02 avanevad katsetele registreerumise lingid erialade lehtedel
04.03 toimuvad konsultatsioonid v.a. 2.-5. klassi solfedžo (konsultatsioonidesse registreerumine algab  18.02)
11.03 toimub 2.-5. klassi solfedžokonsultatsioon
31.03 toimuvad konsultatsioonid
10.04 lõpeb muusika erialade katsetele registreerumine. Ühtlasi rütmimuusika eelkatsete tähtaeg.
26.04 klassikalise muusika erialakatsed
27.04 klassikalise muusika 2., 3., 9. klassi ja eelõppe solfedžokatsed
27.04 rütmimuusika kutseõppe solfedžokatsed
28.04 klassikalise muusika solfedžokatsed
Juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, tuleb sooritada täiendavalt eesti keele test, mis toimub vastava eriala solfedžokatsega samal päeval.
29.04 rütmimuusika kutseõppe erialakatsed
30.04 rütmimuusika põhikooli 5.-9. klassi vastuvõtukatsed
12.05 teatame vastuvõtukatsete tulemused 
19.05 õpilaskandidaadi koha vastuvõtust teavitamise tähtaeg
26.06 esitatud peavad olema kõik nõutud dokumendid
26.04-30.04 toimuvate vastuvõtukatsete täpse ajakava avaldame peale katsetele registreerumise lõppu.

BALLETI eriala põhikoolis ja kutseõppes
18.02 avanevad katsetele registreerumise lingid erialade lehtedel
26.05 lõpeb registreerumine balleti eriala katsetele
27.-28.05 vastuvõtukatsed
2.06 teatame vastuvõtukatsete tulemused 
9.06 õpilaskandidaadi koha vastuvõtust teavitamise tähtaeg
26.06 esitatud peavad olema kõik nõutud dokumendid

Jätkuõpe
18.02 avanevad katsetele registreerumise lingid erialade lehtedel
5.06 lõpeb registreerumine katsetele, eeltööde esitamise tähtaeg
12.-13.06 vastuvõtukatsed
16.06 teatame vastuvõtukatsete tulemused
26.06 esitatud peavad olema kõik nõutud dokumendid

Küsimused – vastuvott@muba.edu.ee