Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on kohanemis-, käitumis- või õpiprobleemidega laste tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine koostöös teiste spetsialistidega. Sotsiaalpedagoogi fookuses on töö inimestega.

Sotsiaalpedagoog:

 • Tegeleb õpilaste kooli kodukorra, õppeedukuse ja puudumiste jälgimisega
 • Toetab õpilase sotsiaal-emotsionaalset kohanemist koolis ja ühiskonnas koostöös vanemate ning õpetajatega.
 • Abistab nii õpilasi kui õpetajaid uute lahenduste leidmisel
 • Vajadusel teavitab vanemaid ja kohaliku omavalitsuse spetsialiste õpilastega seotud probleemidest
 • Koordineerib hariduslike erivajadustega õpilaste õpet
 • Aitab leida erinevaid ennetus- ja sekkumisstrateegiaid sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja õpilaste arengu edendamisel

 Sotsiaalpedagoogi juurde võid pöörduda, kui

 • Sul on mure enda või oma lähedase pärast
 • Sul on konfliktid koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega
 • Sul on raske õppetööga hakkama saada
 • Sul on probleemid mõne aine tarvitamisega
 • Sulle tundub, et Su õigusi on rikutud ning vajad abi

Sotsiaalpedagoog on inimene, kes lähtub oma töös inimõigustest ja kutseeetikast. Ta on inimene, keda Sa saad usaldada. Tule ja räägi temaga!