Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Head klaverikogukonna liikmed – noored pianistid ja klaveriõpetajad!
Eesti Noorte Pianistide Konkurss „Eesti kõla XII“ toimub Tallinna Muusika- ja Balletikoolis 30.11.–03.12.2023.

Eesti klaverimängukultuur vajab kestmiseks ja arenguks igapäevast tähelepanu, hoolt
ning panustamist. Konkursi idee toetub veendumusele, et pakutav stiimul aitab noortel
pianistidel oma talenti avastada, avada ja arendada – saada teadlikuks oma tegelikest
võimetest, tuua välja ka see, mis oli siiani varjul. Kõrvuti klaverikunstnike järelkasvu
toetamisega on nende pianistlike pidupäevade teine kandev mõte esitada ja väärtustada
eesti klaverimuusikat.
Konkursile on oodatud klaveriõpilased kõikjalt Eestist vanuses kuni 19 a. Konkurss
toimub ühes voorus, kuues vanuserühmas ja kahes kategoorias. Repertuaari sisulise
dominandi moodustab eesti autorite klaverilooming. Kõrvuti sellega kuulub konkursi
kavasse klassikalise suurvormi kiire osa ning kolmanda komponendina I ja II
vanuserühmas teos, mille pealkiri on seotud veega selle mistahes olekus, III ja IV
vanuserühmas Edvard Griegi muusika ning V ja VI vanuserühmas teos(ed) osaleja
valikul.

Võistlust hindab 3-liikmeline rahvusvaheline žürii:
Age Juurikas (EMTA);
Kari Tikkala (Helsingi Sibeliuse-akadeemia, Juvenalia Muusikakool);
Aidas Puodžiukas (Leedu Muusika- ja Teatriakadeemia, M. K. Čurlionise nim Kunstide Kool)

Martti Raide
Konkursi „Eesti kõla XII“ kunstiline juht
Klahvpilli osakonna juhtõpetaja I Head Teacher of the Keyboard Department
Tallinna Muusika- ja Balletikool I Tallinn School of Music and Ballet
martti.raide@muba.edu.ee
+37256494465

Tulemused:

Lõppkontsert: