Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Juhtõpetaja Saale Kivimaker-Rull
saale.kivimaker-rull@muba.edu.ee

Õpetajad
Õppekavad
Kandideerimisavaldus
Vastuvõtunõuded

Keelpillide osakonnas saab õppida viiuli, vioola, tšello, kontrabassi, klassikalise kitarri, harfi ja kromaatilise kandle erialal. Lisaks erialale mängitakse koos ansamblis, kvartetis, orkestris.

Oluline osa on esinemistel, lavakogemuse saamisel eri paikades ja publikuga. Õpilasel on võimalus osaleda erinevates rahvusvahelistes projektides: käia Erasmus+ programmide raames välismaal end täiendamas. Lõpetajad jätkavad õpinguid nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kui ka kodust kaugemal. Neil on kindel ja oluline osa meie kutselistes orkestrites ja õpetajatena Eesti muusikakoolides.

Õpetajad:

Viiuliõpetajad: Elo Tepp, Ester Vain, Eva Punder, Kaido Välja, Kristina Kriit, Mari Tampere-Bezrodny, Merje Roomere, Mirjam Kerem, Niina Murdvee, Pille Tralla, Raeli Florea, Sigrid Kuulmann, Tiina Pangsep, Tiiu Peäske, Yana Mägila
Vioolaõpetajad: Johanna Vahermägi, Kaija Lukas, Kerstin Tomson, Kristiina Välja
Tšelloõpetajad: Ardo Västrik, Leho Karin, Lembi Mets, Mart Laas
Kontrabassiõpetajad: Kaupo Olt, Regina Udod
Kandleõpetajad: Anna-Liisa Eller, Kristi Mühling
Harfiõpetajad: Eda Peäske, Saale Kivimaker-Rull 
Kitarriõpetajad: Kirill Ogorodnikov, Robert Jürjendal, Sulo Kiivit
Kontsertmeistrid: Jelena Fomina, Kai Õunapuu, Lea Leiten, Martti Raide, Olga Kulikova, Reinut Tepp, Riina Tamm, Signe Hiis, Thea Nestor, Tiiu Maasing, Ulla Krigul

Väliskonsultant:
Arvo Leibur

Õppida on võimalik:

Keelpilli erialadele kandideerimiseks:

 • Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 • sooritada vastuvõtukatse erialas (vt vastuvõtunõuded);
 • sooritada vastuvõtukatse solfedžos;
 • juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele test;
 • motivatsiooni/perevestlusel saadakse ülevaade ootustest koolile ning kandidaadi sobivusest koolis õppimiseks. Hinnatakse motivatsiooni ja valmisolekut omandamaks valitud eriala oskus professionaalsel tasemel.

Esita kandideerimisavaldus siin:

Kandideerimine 2024/25 õa on lõppenud.

Vastuvõtunõuded:

Keelpillid
Kava esitatakse peast.

Viiul:
2. klass: kaks pala.
3. klass: etüüd; kaks pala või pala ja üks osa suurvormist.
4.–9. klass: heliredel (3 oktavit, kolmkõlad, septakordid, topeltnoodid); etüüd; pala; üks osa suurvormist.
Gümnaasium ja kutseõppe põhiõpe: heliredel (3 oktavit, kolmkõlad, septakordid, heliredel tertsides, sekstides, oktavites); etüüd; pala; I või II–III osa kontserdist või kaks osa klassikalisest sonaadist.
Eelõpe: kava vabal valikul pikkusega maksimaalselt 10 minutit.

Tšello: 
2. klass: kaks pala.
3. klass:  etüüd; kaks pala või pala ja üks osa suurvormist.
4.–9. klass: heliredel (3 oktavit, kolmkõlad, septakordid, topeltnoodid); etüüd; pala; üks osa suurvormist.
Gümnaasium ja kutseõppe põhiõpe: heliredel (3–4 oktavit, lisaks soovitavalt kolmkõlad, septakordid, topeltnoodid); etüüd; pala; kaks osa barokksonaadist, variatsioonid või osa kontserdist.
Eelõpe: kava vabal valikul pikkusega maksimaalselt 10 minutit.

Vioola:
2.–3. klass: kaks pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid
4.–5. klass: kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid; kaks heliredelit (vabalt valitud helistikud).
6.–9. klass: etüüd; kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid; neli heliredelit (vabalt valitud helistikud).
Gümnaasium ja kutseõppe põhiõpe: etüüd; kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid; vabal valikul heliredel kahe oktavi ulatuses koos kolmkõladega.
Eelõpe: kava vabal valikul pikkusega maksimaalselt 10 minutit.

Kontrabass: 
2.–3. klass: kaks pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid.
4.–5. klass: kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid; kaks heliredelit (vabalt valitud helistikud).
6.–9. klass: kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid; kaks heliredelit (vabalt valitud helistikud).
Gümnaasium ja kutseõppe põhiõpe: kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid;  heliredel vabal valikul nii duuris kui ka mollis koos kolmkõladega.
Eelõpe: kava vabal valikul pikkusega maksimaalselt 10 minutit.

Klassikaline kitarr: 
2.–3. klass: kaks pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid.
4.–5. klass: kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid; kaks heliredelit (vabalt valitud helistikud).
6.–9. klass: etüüd; kaks erineva karakteriga pala; mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid; neli heliredelit (vabalt valitud helistikudud).
Gümnaasium ja kutseõppe põhiõpe: neli erineva karakteriga pala, soovitav erinevatest ajastutest; etüüd; heliredel kahes või kolmes oktaavis, lisaks heliredel intervallides (tertsid, sekstid, oktaavid, deetsimid), kadents (I IV V I).
Eelõpe: kava vabal valikul pikkusega maksimaalselt 10 minutit.

Harf: 
2.–3. klass: kaks pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid.
4.–5. klass: kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid; kaks heliredelit (vabalt valitud helistikud).
6.–9. klass: etüüd; kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid; neli heliredelit (vabalt valitud helistikud).
Gümnaasium ja kutseõppe põhiõpe: etüüd; kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid; neli heliredelit (vabalt valitud helistikud).
Eelõpe: kava vabal valikul pikkusega maksimaalselt 10 minutit.

Kromaatiline kannel:
2.–3. klass: kaks pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid.
4.- 5. klass: kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid; kaks heliredelit (vabalt valitud helistikud).
6.–9. klass: kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid; neli heliredelit (vabalt valitud helistikud).
Gümnaasium ja kutseõppe põhiõpe: kaks erineva karakteriga pala; heliredel ja kolmkõlad kolmes tempos (tempod 60, 120, 240) ning akordid kahes tempos (tempod 60 ja 120) kuni 3 võtmemärgiga helistikes.
Eelõpe: kava vabal valikul pikkusega maksimaalselt 10 minutit.

Hindamine

Vastuvõtukatset hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud komisjon

 • Katsel hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, tehnilist taset, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, musikaalsust, lavalist olekut.
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis.
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel.
 • Põhikooli, gümnaasiumi ning kutseõppe eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread.
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub pärast kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemustest)
 • Vastuvõtukatse komisjoni otsus on lõplik.