Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Elektroonilise muusika loomise põhialused Ableton Live-ga

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Aeg: 14. jaan., 15. jaan., 21. jaan. 2023 kl. 11.00-16.30

Koht: Tallinna Muusika- ja Balletikool

Grupi suurus: 12 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks: Kesktasemel arvutioskus

Sihtrühm:  Vabakutselised, töötavad või mittetöötavad täiskasvanud, kes tegelevad muusika loomisega, huvikoolide ja huviringide õpetajad.

NB! Koolitusel ei saa osaleda tasemeõppes õppijad.

Koolitajad: Indrek Palu

Koolituse sisu:

Auditoorne õpe:

 • Ableton Live’ is partituuri visandamine.
 • Rütmimustrite sisestamine midi-klaviatuuriga ja käsitsi.
 • Klaviatuuril mängitud rütmimustrite täiendamine, toimetamine ja käsitsi joonistatud mustri loomulikuks esituseks kujundamine.
 • Helikõrgused: meloodiate konstrueerimine ja erinevate laadide kasutamine.
 • Akordid: akordide konstrueerimine (konsonants, dissonants).
 • Harmoonia: burdoon, parafoonia, heterofoonia, polüfoonia ja homofoonia. Hõre ja tihe faktuur harmoonilises plaanis.

Praktiline õpe:

 • Projekti ideede visandamine. Teose pikkus, tempo, vormiline jaotus, dünaamiline plaan, instrumentide valik ja nende paiknemine partituuris. Visandpartituuri loomine Ableton Live töölaual. Heli- ja midi-radade loomine, projekti tempo ja taktimõõdu seadistamine. Metronoomi seadistused ja selle kasutamine.
 • Ableton Live töölaua jaotamine projektile sobivateks vältusteks. Millal rütmimustreid salvestada midi-klaviatuuri abil ja millal neid käsitsi joonistada.
 • Rütmiharjutused ja moodused, mis aitavad saavutada erinevaid rütmistruktuure (nt. rütmiline versus arütmiline, sünkoobid, polümeetrika ja polürütmika).
 • Erinevate helilaadide sisestamine kasutades Ableton Live laadiastmete kirjeldajat. Lühikesed meloodia ehitamise harjutused.
 • Akordide ehitamine Ableton Live-s. Akord kui üksik objekt ja teineteisega koosluses. Konsonantsed ja dissonantsed akordid.
 • Lühikeste muusikaliste fragmentide loomine kasutades eelnevalt loodud rütmi, meloodia ja akordide harjutusi. Lihtsamaid kompositsioonilisi võtteid: burdoon, imitatsioon, parafoonia, heterofoonia, muusikalise objekti peegeldamine y-telje suhtes (vähikäik) ja x-telje suhtes, objekti kahekordne helivältuste pikendamine ja lühendamine.
 • Oma projekti, 1-2 minutilise miniatuuri, visandamine Ableton Live-is. Tempo ja metronoomi seadistamine. Töölaua helivältuslik jaotamine projektile ja ideele sobivas suuruses.
 • Eelnevalt valminud muusikaliste objektide välja valimine ja nende paigutamine Ableton Live-s is loodud alusele.
 • Meloodia ja akordide suhe kasutades Ableton Live-is pakutavate erinevate laadide töölaua seadistusi.
 • Meloodia koostöös burdooniga.  Meloodia kasutamine läbi parafoonilise võtte. Meloodia dubleerimine erinevates häältes või instrumentides eri aegadel – imitatsioon, polüfoonia.
 • Teose viimistlemine – tempo muutuste, fraasi esitusliku dünaamika ja karakteri seadistused.
 • Teose eksportimine audiofailiks (lõplik versioon) või midifailiks.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN

Registreerumine kursusele toimub läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan.

NB! Registreerumisega ei ole te automaatselt koolitusgruppi arvatud. Rohkemate registreerunute puhul on eelistatud kõige paremini koolituse sihtrühmale vastavad soovijad.

Kursuse hind: TASUTA

Tasuta koolitusele registreerumisel kinnitan, et olen tutvunud koolituse sihtrühma tingimustega ning läbin koolituse täismahus, seda katkestamata.

Täiendav info kursuse toimumise ja tingimuste kohta:

Sirje Mõttus
Täienduskoolituste juht
tel: 5680 7587
E-post: sirje.mottus@muba.edu.ee