Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

ÕPPETASUD 2023/2024 õ-a

Muusika: 3-4-aastaste rühmatund (laulmine, rütmika ja loovus) toimub 1 kord nädalas ja
kestab 30 minutit. Kohatasu 45 eurot kuus.

Muusika: 4-6-aastaste rühmatunnid (laulmine, rütmika ja loovus) toimuvad 2 korda nädalas
ja tund kestab 40 minutit. Kohatasu 65 eurot kuus.

Muusika: 6-7-aastaste rühmatunnid (laulmine, rütmika ja loovus) toimuvad 2 korda nädalas
ja tund kestab 40 minutit. Kohatasu 65 eurot kuus.

Pilliõpe individuaaltunnid (viiul, flööt, klaver jt) toimuvad 1 kord nädalas ja tund kestab 30
minutit. Õppetasu vastavalt toimunud tundide arvule 18 eurot/ 1 tund.

Ballett: 4-6-aastaste rühmatunnid toimuvad 2 korda nädalas ja tund kestab 50 minutit.
Kohatasu 70 eurot.

Ballett: 6-7-aastaste rühmatunnid toimuvad 2 korda nädalas ja tund kestab 50 minutit.
Kohatasu 70 eurot.

Ballett: I-II klassi rühmatunnid toimuvad 3 korda nädalas ja tund kestab 60 minutit.
Kohatasu 90 eurot.

Ballett: III-IV klassi rühmatunnid toimuvad 3 korda nädalas ja tund kestab 60 minutit.
Kohatasu 90 eurot.

Õppetöö eest tasumine toimub esitatud arve alusel 14 päeva jooksul. Lapse tundides mitteosalemine ei vabasta kohatasu tasumisest. Põhjendatud puudumise korral tuleb tasuda 50% õppetasust.

Kui soovitakse rühmatundi kirja panna rohkem kui ühe lapse, siis teise lapse kohatasule kehtib soodustus -10%.

Mudilaste Muusika- ja Balletistuudiol on õigus lõpetada teenuse osutamine, kui kohatasu ei ole tasutud 2 kuu jooksul maksetähtpäevast. Lapsevanemal on õigus loobuda teenusest, esitades e- postile lihtkirjana loobumise avaldus vähemalt 2 nädalat ette.

Mudilaste Muusika- ja Balletistuudio kohatasu kuulub koolituskulude alla.
Tulumaksuseaduse kohaselt on lastevanematel võimalik lapse eest tasutud koolituskulud möödunud aasta tulust maha arvata.

Tutvuge üldtingimustega. Registreerumiseks sobivasse rühma täitke kooli veebilehel e-avaldus.