Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Tallinna Muusika- ja Balletikoolis ehk MUBAs saab suurepärane üldharidus kokku maailmatasemel muusika- ja tantsuharidusega. 
Õppida saab põhikoolis, gümnaasiumis, kutsekeskharidusõppes, kutseõppes ning eel- ja jätkuõppes.

Kõike seda, mida sai enne õppida Tallinna MuusikakeskkoolisTallinna G. Otsa nim Muusikakoolis ja Tallinna Balletikoolis, saab jätkuvalt õppida ka MUBAs.

Tule ja pühendu muusikale ja tantsule MUBAs! 

Küsimused – vastuvott@muba.edu.ee

Klassikaline muusika
Rütmimuusika
Ballett
Jätkuõpe
1. klassi info
Erialade info ja vastuvõtunõuded

Alanud on registreerimine solfedžo ettevalmistuskursustele kutseõppesse sisseastujatele

Täpsem info siin:
Klassikalise muusika kursused
Rütmimuusika kursused

Mida saab õppida?

Klassikaline muusika

Põhikool
Alates 1. klassist saab õppida:
klassikalised klahvpillid, keelpillidpuhkpillid ja löökpillid
2.-9. klassi toimub täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele. Kuna MUBAs toimuvad üldharidus- ja muusikaõpe koos, siis peavad mõlemad haridused vastama sama klassi tasemele.
9. klassist lisanduvad valikusse:
klassikaline laul
koorijuhtimine
helilooming

Kuni antud erialaõpingute alguseni 9. klassis on võimalik õppida 5.-8. klassi üldettevalmistaval erialal, mis on klaveripõhine.

Gümnaasium
Lisaks kõikidele eelnevatele erialadele lisandub juurde muusikakultuuri eriala.

Kutseõpe
Kutseõppes saab õppida:
klassikalised klahvpillid, keelpillidpuhkpillid ja löökpillid
klassikaline laul
koorijuhtimine
muusikateooria
kompositsioon
klaverihäälestaja-tehnik
 (ainult kutseõpe peale gümnaasiumi lõpetamist)

Kutseõpe jaguneb eelõpe, kutsekeskharidusõpe ja kutseõpe.
Eelõpe – kuni 2-aastane ettevalmistav õpe põhiõppesse astumiseks.
Õpilane peab samal ajal õppima põhikooli 8.-9. klassis või gümnaasiumis. Eelõppes toimub kaks eriala- ja kaks solfedžotundi nädalas.
Kutsekeskharidusõpe (4-aastane õpe) – õpilane omandab MUBAs nii keskhariduse kui muusikahariduse.
Kutseõpe (3-aastane õpe) – ainult muusika õpe. Võimalus õppida teise gümnaasiumi kõrvalt või tulla peale gümnaasiumi lõpetamist.

Rütmimuusika

Põhikool 
Rütmimuusikat saab õppima asuda alates 5. klassist.
Õppida saab:
rütmimuusika pille ja laulu
5.-9. klassi toimub täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele.
Kuna MUBAs toimuvad üldharidus- ja muusikaõpe koos, siis peavad mõlemad haridused vastama sama klassi tasemele.

Kutseõpe
Kutseõppes saab õppida:
rütmimuusika pillidlaulhelindaminemaailmamuusika

Kutseõpe jaguneb eelõpe, kutsekeskharidusõpe ja kutseõpe.
Eelõpe (v.a helindamine) – kuni 2-aastane ettevalmistav õpe põhiõppesse astumiseks.
Õpilane peab samal ajal õppima põhikooli 8.-9. klassis või gümnaasiumis. Eelõppes toimub kaks eriala- ja kaks solfedžotundi nädalas, valikainena ansambel.
Kutsekeskharidusõpe (4-aastane õpe) – õpilane omandab MUBAs nii keskhariduse kui muusikahariduse.
Kutseõpe (3-aastane õpe) – ainult muusika õpe. Õppima asumine peale gümnaasiumi lõpetamist. Võimalus õppida teise gümnaasiumi kõrvalt aga peab arvestama, et MUBA tunnid toimuvad ka päevasel ajal.

Ballett

Põhikool 
Balletti saab õppima asuda alates 5. klassist. 5. klassi astujalt ei oodata erialaseid oskusi.
6.-9. klassi astuja erialane tase peab vastama MUBA vastava sama klassi tasemele.

Kutsekeskharidus (3-aastane õpe)-õpilane omandab MUBAs nii keskhariduse kui tantsuhariduse.

Kutseõpe (3-aastane õpe) – ainult balleti õpe.

Jätkuõpe

Jätkuõppes saab õppida:
pilliõppejuhendaja
ansamblijuhendaja
koorijuht
muusikaproduktsioon
muusikaettevõtluse spetsialist


Jätkuõpe on 1-aastane õpe. Õppima ootame muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentsidega isikuid, kellel on vähemalt keskharidus.

Küsimused – vastuvott@muba.edu.ee