Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Katsetele registreerumine
Vastuvõtu ajakava 2024
Klassikaline muusika
Rütmimuusika
Ballett
Jätkuõpe
1. klassi info
Erialade info ja vastuvõtunõuded

Saale Kivimaker-Rull

Sisseastumise koordinaator

Vastuvõtukatsetele registreerumine

Kandideerimisavaldused leiab ka erialade lehtedelt

Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppe muusikaerialadele on katsed juba toimunud.

Ballett 5. klass
Ballett 9.-9. klass ja kutseõpe / Ballet Grades 6-9 and Vocational studies
Jätkuõppe koorijuht
Jätkuõppe pilli- ja lauluõppe juhendaja
Jätkuõppe ansambli juhendamine
Jätkuõppe muusikaproduktsioon
Jätkuõppe muusikaettevõtluse spetsialist

Mida saab õppida?

Klassikaline muusika

Põhikool
Alates 1. klassist saab õppida:
klassikalised klahvpillid, keelpillidpuhkpillid ja löökpillid
2.-9. klassi toimub täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele. Kuna MUBAs toimuvad üldharidus- ja muusikaõpe koos, siis peavad mõlemad haridused vastama sama klassi tasemele.
9. klassist lisanduvad valikusse:
klassikaline laul
koorijuhtimine
kompositsioon ehk helilooming

Gümnaasium
Lisaks kõikidele eelnevatele erialadele lisandub juurde muusikakultuuri eriala.

Kutseõpe
Kutseõppes saab õppida:
klassikalised klahvpillid, keelpillidpuhkpillid ja löökpillid
klassikaline laul
koorijuhtimine
muusikateooria
kompositsioon ehk helilooming
klaverihäälestaja-tehnik
 (ainult kutseõpe peale gümnaasiumi lõpetamist)

Kutseõpe jaguneb eelõpe, kutsekeskharidusõpe ja kutseõpe.
Eelõpe – kuni 2-aastane ettevalmistav õpe põhiõppesse astumiseks.
Õpilane peab samal ajal õppima põhikooli 8.-9. klassis või gümnaasiumis. Eelõppes toimub kaks eriala- ja kaks solfedžotundi nädalas.
Kutsekeskharidusõpe (4-aastane õpe) – õpilane omandab MUBAs nii keskhariduse kui muusikahariduse.
Kutseõpe (3-aastane õpe) – ainult muusika õpe. Võimalus õppida teise gümnaasiumi kõrvalt või tulla peale gümnaasiumi lõpetamist.

Rütmimuusika

Põhikool 
Rütmimuusikat saab õppima asuda alates 5. klassist.
Õppida saab:
rütmimuusika pille ja laulu
5.-9. klassi toimub täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele.
Kuna MUBAs toimuvad üldharidus- ja muusikaõpe koos, siis peavad mõlemad haridused vastama sama klassi tasemele.

Kutseõpe
Kutseõppes saab õppida:
rütmimuusika pillidlaulhelindaminemaailmamuusika

Kutseõpe jaguneb eelõpe, kutsekeskharidusõpe ja kutseõpe.
Eelõpe (v.a helindamine) – kuni 2-aastane ettevalmistav õpe põhiõppesse astumiseks.
Õpilane peab samal ajal õppima põhikooli 8.-9. klassis või gümnaasiumis. Eelõppes toimub kaks eriala- ja kaks solfedžotundi nädalas, valikainena ansambel.
Kutsekeskharidusõpe (4-aastane õpe) – õpilane omandab MUBAs nii keskhariduse kui muusikahariduse.
Kutseõpe (3-aastane õpe) – ainult muusika õpe. Õppima asumine peale gümnaasiumi lõpetamist. Võimalus õppida teise gümnaasiumi kõrvalt aga peab arvestama, et MUBA tunnid toimuvad ka päevasel ajal.

Ballett

Põhikool 
Balletti saab õppima asuda alates 5. klassist. 5. klassi astujalt ei oodata erialaseid oskusi.
6.-9. klassi astuja erialane tase peab vastama MUBA vastava sama klassi tasemele.

Kutsekeskharidus (3-aastane õpe)-õpilane omandab MUBAs nii keskhariduse kui tantsuhariduse.

Kutseõpe (3-aastane õpe) – ainult balleti õpe.

Jätkuõpe

Jätkuõppes saab õppida:
pilliõppejuhendaja
ansamblijuhendaja
koorijuht
muusikaproduktsioon
muusikaettevõtluse spetsialist


Jätkuõpe on 1-aastane õpe. Õppima ootame muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentsidega isikuid, kellel on vähemalt keskharidus.

Vastuvõtu ajakava 2024. aastal

1. klass

29.01 “Pillikarussell”– pille tutvustav üritus lastele. Algab registreerimine vastuvõtukatsetele
13.02 Konsultatsioon
20.02 Konsultatsioon
25.02 Lõppeb registreerimine vastuvõtukatsetele
29.02-01.03 Vastuvõtukatsed
18.03 Teatame vastuvõtukatsete tulemused
25.03 Õppekoha vastuvõtu kinnitamise tähtaeg

Muusika erialad põhikoolis, gümnaasiumis ja kutseõppes

2.03 Konsultatsioonid. Algab registreerimine vastuvõtukatsetele
16.03 “Avatud uksed” – kooli tutvustav üritus
22.03 Konsultatsioonid
8.04 Lõppeb registreerimine vastuvõtukatsetele; Rütmimuusika laulu ja rütmimuusika solfedžo eelkatse tähtaeg;
24.04-28.04 Vastuvõtukatsed
24.04 Klassikalise muusika erialad, vestlused
25.04 Klassikalise muusika solfedžo, üldklaver, eesti keel, vestlused
25.04 Rütmimuusika kutseõppe solfedžo, eesti keel, vestlused
26.04 Klassikalise muusika solfedžo, üldklaver, eesti keel, vestlused
27.04 Rütmimuusika kutseõppe erialad, vestlused
28.04 Rütmimuusika põhikooli erialad, solfedžo, eesti keel, vestlused
10.05 Teatame vastuvõtukatsete tulemused
17.05 Õpilaskandidaadi koha vastuvõtu kinnitamise tähtaeg
26.06 Vastuvõetud kandidaadi kõikide dokumentide esitamise tähtaeg

Ballett

2.03 Algab registreerimine vastuvõtukatsetele
16.03 “Avatud uksed” – kooli tutvustav üritus
20.05 Lõppeb registreerimine vastuvõtukatsetele
25.-26.05 Vastuvõtukatsed
29.05 Teatame vastuvõtukatsete tulemused
7.06 Õpilaskandidaadi koha vastuvõtu kinnitamise tähtaeg
26.06 Vastuvõetud kandidaadi kõikide dokumentide esitamise tähtaeg

Jätkuõpe

2.03 Algab registreerimine vastuvõtukatsetele
27.05 Lõppeb registreerimine vastuvõtukatsetele
10.-11.06 Vastuvõtukatsed
14.06 Teatame vastuvõtukatsete tulemused
26.06 Vastuvõetud kandidaadi kõikide dokumentide esitamise tähtaeg

Küsimused – vastuvott@muba.edu.ee