Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Sisseastumisnõuded kutseõppes

Põhiõpe
Eelõpe

Põhiõpe

Eelkatse
Põhikatsele pääsemiseks tuleb läbida eelkatse. Selleks lisada kandideerimisankeedile 4 videot (tähtaeg 08.04):

1. Nootide visuaalne tuvastamine (min 20 õiget vastust minutis)

 • Seaded (hammasratas paremal üleval):
 • Võtmed (Clefs): vali teine ja kolmas rida – viiulivõti (Treble Clef) ning bassivõti (Bass Clef)
 • Ulatus (Range): mõlemas võtmes alumine noot esimese alumise abijoone all ning ülemine noot ülemise esimese abijoone peal
 • Asukohad (Positions): vali esimene (Lines and Spaces)
 • Helistikud (Key Signatures): vali esimesed 4 rida (0–3 bemolli ja dieesi)
 • Noodinimed (Note Names): vali esimene rida (Letters)
 • Abi (Helpers): väljas (Off)
 • Juhuslikud märgid (Accidentals): sees (On)
 • Filter (Note Filter): väljas (Off)
 • Järgmine küsimus (Next Question): vali „Kohe” (Immediately)
 • Aeg (Time Limit, vt Challenge Mode’i alt): 1 minut; lülita sisse ka „Korduvkatse” (Multiple Attempts)

2. Intervallide kuuldeline tuvastamine (min 10 õiget vastust minutis)

Link: https://www.musictheory.net/exercises/ear-interval

Seaded:

 • Intervallid (Intervals): vali intervallid alates väikesest sekundist (Minor 2nd) kuni puhta oktavini (Octave). NB! Jäta välja puhas priim (Unison)
 • Esitusviis (Play Mode): vali esimesed kolm (üles, alla, koos)
 • Ulatus (Range): C3 – C6
 • Järgmine küsimus (Next Question): vali „Kohe” (Immediately)
 • Aeg (Time Limit, vt Challenge Mode’i alt): 1 minut; lülita sisse ka „Korduvkatse” (Multiple Attempts)

3. Akordide kuuldeline tuvastamine (min 5 õiget vastust minutis)

Link: https://www.musictheory.net/exercises/ear-chord

Seaded:

 • Akordid (Chords): vali duur (Major Triad), moll (Minor Triad), vähendatud kolmkõla (Diminished Triad), 7 (Dominant 7th), maj (Major 7th), moll seitse (m7), pooldim (Half-diminished 7th).
 • Pöörded (Inversions): tee aktiivseks
 • Esitusviis (Play Mode): vali ainult esimene (koos)
 • Ulatus (Range): C3 – C5.
 • Järgmine küsimus (Next Question): vali „Kohe” (Immediately)
 • Aeg (Time Limit, vt Challenge Mode-i alt): 1 minut; lülita sisse ka „Korduvkatse” (Multiple Attempts)

Tähtis:

 • Esimese kolme video salvestamisel jälgi, et vaataja jaoks oleks selgelt nähtav nii ekraanil toimuv kui ka Sinu nägu (profiilis) ning hiirt hoidev käsi. Selleks aseta kaamera salvestamisel lauale külili või palu kellegi abi.
 • Vastused ütle eesti keeles enne hiirele vajutamist (näit. mitte “Dominant 7th” vaid “seitse”).
 • Õigete vastuste protsent peab olema min 80.
 • Kui aeg saab täis, siis kliki View Report peale ning näita vähemalt 10 sekundit selgelt ekraanil (vii kaamera lähemale ning teravusta pilt) tulemust ning seadeid. Keri pilti ka alla, kui osa infost jääb esialgu välja.
 • Võid teha vastamist ka keerulisemaks (näit noodid suurema ulatusega, intervallid üle oktavi, nõutust rohkem akorde). Ülevaade Sinu solfedžo oskustest täiustub nii veelgi.

4. Vabalt valitud laul

Laula (a capella) näoga kaamerasse vabalt valitud laulu salm ja refrään.

Vastuvõtukatse nõuded:

(iga õpilane saab individuaalse aja, igaühele 5 min)

 1. Intervallide kuuldeline eristamine oktaavi piires (v.2 – p. 8)
  Hindamine: mida kiiremini, seda rohkem punkte, maksimum 10p
 2. Nootide asukoha tundmine vahemikus suure oktavi C (C2) – II oktavi a (A5)
  Hindamine: mida kiiremini, seda rohkem punkte, maksimum 10p
 3. Akordide (pööreteta, rohkem punkte saab pööretega) äratundmine klaviatuuril: Vaata siit
  * kolmkõlad – duur, moll
  * septakordid – 7, maj, m7, poolvähendatud (väike)
  Hindamine: mida kiiremini, seda rohkem punkte, maksimum 10p
  Lisapunkte saad, kui ütled täpse akordimärgi (näit. Dm7/A „D moll seitse A bassiga”)
 4. Õpetaja poolt ettemängitud meloodialõigu järelelaulmine (õpilane valib endale sobivad nimetused):
  * numbritega (1,2,3…7) / jo-le-mi…ti / do-re-mi…si / c,d,e… b (h)
  * Täiesti algajad – võite laulda ka näit „la-la-la”, sel juhul antud ülesandes miinimumpunktid (1-3p)
  Hindamine: mida keerukama käigu õigesti järgi laulad, seda rohkem punkte saad, maksimum 10p

  NB! Lisaks – kui ülaltoodud jutt jäi pärast põhjalikku lugemist veel arusaamatuks, siis võid kirjutada oma küsimuse(d) aadressile: tonu.laikre@muba.edu.ee

Eelõpe

Eelkatse
Põhikatsele pääsemiseks tuleb läbida eelkatse. Selleks lisada kandideerimisankeedile video (tähtaeg 08.04).
Videos tuleb lühidalt kirjeldada oma senist kokkupuudet solfiga ning seejärel esitleda enda mõnd solfedžoalast oskust (à la akordide/heliredelite laulmine jms). Ole loominguline!

Vastuvõtukatse nõuded:

 1. Intervallide kuuldeline eristamine oktaavi piires (v.2 – p.8) aeg 1 minut. Mängin iga intervalli 2x.
  Hindamine: mida kiiremini, seda rohkem punkte, maksimum 10p
 2. Nootide asukoha tundmine (E2–A5) ning akordide määramine klaviatuuril (lühikontroll)
  Hindamine: mida kiiremini, seda rohkem punkte, maksimum 10p
 3. Õpetaja poolt ettemängitud meloodialõigu järgilaulmine (õpilane valib endale sobivad nimetused):
  * numbritega (1, 2, 3…7) / jo-le-mi…ti / do-re-mi…si / c,d,e… b (h)
  * Täiesti algajad – võite laulda ka näit „la-la-la”, sel juhul antud ülesandes miinimumpunktid (1 p)
  Hindamine: mida keerukama käigu õigesti järgi laulad, seda rohkem punkte saad, maksimum 10p