Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Koolitus toimub ESF programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (fond VÕTI) raames.

Aeg: 01. november 2024 kell 10.00-17.00
02. november kell 10.00-17.30
03. november kell 10.00-17.00
Koht: Tallinna Muusika- ja Balletikool
Grupi suurus: 18-19 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Osalemiseks on vajalik eesti ja inglise keele kõnekeele-tasemel valdamine.
Eelduseks on huvi töötamise vastu muusikavaldkonnas (eelkõige mitte-muusikuna).
Osalejal võiks olla koolitusel kaasas isiklik arvuti või tahvelarvuti.
Sihtrühm: Vabakutselised, töötavad või mittetöötavad täiskasvanud, kes tegelevad muusika loomise, muusikasündmuste korraldamise või muusikaettevõtlusega. Koolitusel ei saa osaleda tasemeõppes õppijad, samuti MUBA õppurid ega töötajad.
Koolitajad: Karl Sirelpuu, Kristjan Heinmets

Foto: Raul Ollo

Õppe maht: kokku 26 akadeemilist tundi
Auditoorne: 20 akad. tundi
Praktiline: 4 akad. tundi
Iseseisev töö: 2 akad. tundi
Koolituse sisu:
Auditoorne õpe:
• Sissejuhatus muusika valdkonda
• Muusikatööstus Eestis
• Muusika manageerimine
• Salvestatud muusika
• Artisti positsioneerimine- Turundus ja sotsiaalmeedia muusikavaldkonnas
• Artisti ABC koostamine
• Lepingud ja lepingute tüübid muusikaettevõtluses
• Lepingu komponentide tutvustus (osapooled, eesmärk, kestvus, õigused ja kohustused, garantiid ja lõpetamise tingimused)
• Tüüpilised lepingu tingimused ja nende tähendus erinevates kontekstides
• Vaatame lähemalt plaadifirma lepingut: Mis on plaadifirma leping ja miks see on oluline ning kuidas erineb see teistest muusikatööstuse lepingutest.
• Salvestamise, levitamise, turunduse ja muud aspektid, tüüpilised vaidlusküsimused,
• Artisti kaitsmine ja lepingu tasakaalustamine ehk kokkulepete läbirääkimine
• Muusika kirjastamine
• Live-muusika toimimine
• Kollektiivse esindamise organisatsioonid. Intellektuaalne omand.
• Kuidas leida uusi võimalusi oma artistidele?
• Küsimused ja vastused. Kokkuvõte.

Praktiline õpe:
• Koduse töö analüüs – artisti ABC
• Sündmuste eelarvestamine
• Lepingu iseseisev hindamine, potentsiaalsete riskide tuvastamine artisti vaatepunktist

Õppekavaga saad tutvuda SIIN

NB! Kursusele registreerumine ei taga tasuta õppekohta.
Õppegrupid komplekteeritakse sihtrühmale vastavuse alusel ning ka õppija osalemissoovi põhjendust arvesse võttes.
Õppekohad kinnitatakse iga osalejaga eraldi maili teel.
Registreerumine kursusele toimub läbi täienduskoolituste infosüsteemi JUHAN.

Kursuse hind: TASUTA
Tasuta õppekohta vastu võttes kinnitab osaleja, et osaleb kõigil õppepäevadel ja lõpetab koolituse, täites koolitaja poolt ettenähtud ülesanded ning saavutades õpiväljundid.

Täiendav info kursuse toimumise ja tingimuste kohta:

Sirje Mõttus
Täiendõppe projektijuht
sirje.mottus@muba.edu.ee
tel 5201057

MUBA koolituste kõik õigused on kaitstud
(sh. sisukirjeldused ja koolituste nimed)