Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Erasmus+ Tallinna Balletikooli kutsealane õpiränne õppeasutuses “Koninklijk Conservatorium Den Haag ́is” ja tantsuteatris “Nederlands Dans Theater” Projekti nr: 2021-1-EE01-KA122-VET-000021072

Algus: 1.09.2021
Lõpp: 31.05.2023

ERASMUS+ õpirände projekti rahastab Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+.

Tallinna Muusika-ja Balletikooli tantsuhariduse edasiarenguks ja võimekuse parendamiseks on üheks tõhusamaks viisiks rahvusvaheliste kogemuste kaasamine. Tallinna Muusika- ja Balletikool on ainus professionaalse tantsija kutset pakkuv kool Eestis ning seetõttu Eesti-siseselt sarnased koolid, kellega kogemusi jagada ja arendustegevusi ellu viia, puuduvad ning koostöö tantsualaste huvigruppide ja tööandjatega on kujunenud Eestis traditsiooniliseks ja toimivaks. Ka siiani on väliskontaktide loomine, külalisõpetajate ja – koreograafide kooli kutsumine olnud kooli üks õppetöö mitmekülgsemaks muutmise ja arengu instrumente.

Erasmus+ toetuse kaasrahastusel viiakse ellu 25 lühiajalist kutsehariduse õppijate õpirännet klassikalise tantsu õpet andvasse Koninklijk Conservatorium Den Haag ́i ja 60-aastase ajalooga kaasaegse tantsu teatrisse Nederlands Dans Theatre`isse. Õpilased ja õpetajad tutvuvad kõrgel professionaalsel tasemel Euroopa klassikalise ja kaasaegse tantsukunsti stiilidega läbi Nederlands Dans Theater repertuaari, viies end kurssi Koninklijk Conservatorium Den Haag ́i õppeprotsessiga ja osaledes kaasaegsete tantsumeistrite treeningtundides ja töötubades. Tutvutakse Hollandi ja Euroopa kultuurikeskkonnaga, et arendada oma teadmisi kultuuridevahelistest mitmekülgsusest.

Õpirände eeesmärgid:
– Õppija erialaste kompetentside areng muutuvas keskkonnas
– Rahvusvahelise koostöövõrgustiku loomine Euroopa tantsuorganisatsioonidega
– Meeskonnatöö arendamine
– Klassikalise ja kaasaegse tantsu õppekavade arendus

Rohkem infot:
MUBA Ballett Haagis (@mubaballett)

Õpilaste tagasiside