Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Koordinaator Taavi Paomets
taavi.paomets@muba.edu.ee

Muusikaproduktsiooni erialale on oodatud huvilised, kes soovivad arendada ennast ühes muusikamaailma kõige põnevamas valdkonnas. Muusikaproduktsiooni jätkuõpe on uus suund MUBA rütmimuusika osakonnas, mille eesmärk on koolitada mitmekülgsete helitehnoloogia alaste teadmiste ja praktiliste oskustega spetsialiste, kes on nõutud nii kaasaegses helistuudios, reklaami agentuurides, helitehnilisi teenuseid pakkuvates ettevõtetes kui ka raadios ning televisioonis. Läbi õppetöö koos tänapäevaste digitaalsete salvestustehnikate, programmide ning oma ala spetsialistidega õpitakse kuidas tulla toime kiirelt muutuvas muusika loome, laulukirjutamise ning produktsiooni maailmas. Lisaks stuudiotööle ja produtseerimisele arendatakse ka omal valikul instrumendi või vokaali oskusi.

Muusikaproduktsiooni õpe toimub 1-aastase jätkuõppena.
Õppima ootame muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentsidega isikuid, kellel on vähemalt keskharidus.

Õppekava

Õppetöö toimub peamiselt kahel päeval nädalas – esmaspäeviti ja neljapäeviti –, mil läbitakse põhiained ja kohustuslikud valikained. Mõne valikaine toimumisaeg võib olla teistel nädalapäevadel.  Individuaaltundide ajad kokkuleppel õpetajaga. Sellele lisandub iseseisev töö individuaalselt ja grupis, oma projekti elluviimine. 

Salvestusel parima tulemuse saavutamiseks läheb tarvis erilisi oskusi. Peale tehniliste ja muusikaliste teadmiste peab olema sotsiaalselt võimeline kohanema ja oskama ümber käia erinevate isiksuste tüüpidega. Produktsiooni kursusel treenitakse kriitilist kõrva kvaliteedi suhtes ning õpitakse kuidas aidata muusikutel saavutada oma maksimaalne potentsiaal.

Õppejõududena on kava läbi viimas

 • muusikaprodutsent ja laulukirjutaja Taavi Paomets
 • külalisõppejõududena (1x õppeaasta jooksul!)
  • Eesti üks produktsiivsemaid muusikaprodutsente Sander Mölder
  • nõutud mixija nii Eestis kui väljaspool – José Neves
  • produtsent ja DJ Bert Prikenfeld


Õppekava rikastavad festivalid, konkursid ja õpitoad.

Jätkuõpe on 1-aastane õpe. Õppima ootame muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentsidega isikuid, kellel on vähemalt keskharidus.

Muusikaproduktsiooni erialale kandideerimiseks:

Vastuvõtukatse koosneb kahest osast:

 • I osa – kirjalik (CV, motivatsioonikiri, salvestatud demo: omalooming, mis peab sisaldama rütm, bass, harmoonia, meloodia; min pikkus 1 min)
  • NB! Voorust edasipääsejad saavad teate järgneva infoga. Mitte edasipääsemise korral üldjuhul eraldi tagasisidestamist ei toimu.
 • II osa – lisaülesanne, musikaalsustest  ja vestlus valitud kandidaatidega
 • Lisaülesanne antakse valitud kandiaatidele
 • Musikaalsustest
  • Erinevate instrumentide ja tämbrite eristamine kuulmise järgi
  • Rütmika- erinevate ettemängitud rütmifaktuuride imiteerimine
  • Muusikateooria baasteadmiste test.
 • Vestluse alusel hinnatakse sisseastuja muusikaproduktsiooni alaseid teadmisi ja oskusi ning huvi ja motivatsiooni muusikaproduktsiooni õppimiseks.

Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada õppeinfosüsteemist. Kommentaare katsete tulemuste kohta komisjon ei jaga.