Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Vastuvõtukatse nõuded solfedžos rütmimuusika suunal 5. ja 6. klassis

Sisseastumiskatse, kirjalik osa (30 min)

 1. Intervallide kuuldeline eristamine oktaavi piires (v.2 – p.8). Kuulamine üles/alla/koos. Intervallid esitatakse klaveril, iga intervalli mängitakse ette kaks korda.
  Hindamine: punkte annab iga õige intervall
 2. Meloodilised diktaadid. Mõlemat diktaati mängitakse ette 8 korda, klaveril:                                        
  kuni 2-märgiga helistikus, 2 takti                                                                                                            
  kuni 4-märgiga helistikus, 4 takti (sisaldab punkteeritud rütme, pidesid, alteratsioone)             
  Hindamine: punkte annavad õige taktimõõt, helistikumärgid, noodid, rütm
 3. Rütmidiktaat. Diktaati koputatakse ette 8 korda.                                                                          
  Hindamine: punkte annavad õige taktimõõt, rütm

Sisseastumiskatse, suuline osa (individuaalne, 10 min)

 1. Õpetaja poolt ettemängitud meloodialõigu järgilaulmine (õpilane valib endale sobivad nimetused):
  numbritega (1,2,3…7) / jo-le-mi…ti / do-re-mi…si / c,d,e… b (h)/ la,la,la…la
  Hindamine: punkte annavad täpsus kordamisel, õiged noodi nimetused, intonatsioon
 2. Noodist laulmine (õpilane valib endale sobivad nimetused):
  numbritega (1,2,3…7) / jo-le-mi…ti / do-re-mi…si / c,d,e… b (h)/ la,la,la…la
  Hindamine: punkte annavad ühtlane tempo, täpsed rütmid, intonatsioon, õiged noodinimed
 3. Õpetaja poolt ettemängitud rütmiharjutuse järgi koputamine                                                                         
  Hindamine: punkte annavad ühtlane tempo, täpsed rütmid

Harmoonia muutuste kuuldeline tuvastamine:                                                                                          
duur ja moll akordide eristamine                                                                                                         
Hindamine: punkte annab iga õige akord

Vastuvõtukatse nõuded solfedžos rütmimuusika suunal 7. ja 8. klassis

Sisseastumiskatse, kirjalik osa (30 min)

 1. Intervallide kuuldeline eristamine oktaavi piires (v.2 – p.8). Intervallid esitatakse klaveril, iga intervalli mängitakse ette kaks korda.
  Hindamine: punkte annab iga õige intervall
 2. Meloodiline diktaat. Diktaati mängitakse ette 8 korda, klaveril. Kuni 4-märgiga helistikus, 8 takti (sisaldab punkteeritud rütme, pidesid, alteratsioone).                                                                    
  Hindamine: punkte annavad õige taktimõõt, helistikumärgid, noodid, rütm
 3. Rütmidiktaat. Diktaati koputatakse ette 8 korda.                                                                            
  Hindamine: punkte annavad õige taktimõõt, rütm

Sisseastumiskatse, suuline osa (individuaalne, 10 min)

 1. Õpetaja poolt ettemängitud meloodialõigu järgilaulmine (õpilane valib endale sobivad nimetused):
  * numbritega (1,2,3…7) / c,d,e… b (h)
  Hindamine: punkte annavad täpsus kordamisel, õiged noodi nimetused, intonatsioon
 2. Noodist laulmine tähtnimedega:
  * c,d,e… b (h)
  Hindamine: punkte annavad ühtlane tempo, täpsed rütmid, intonatsioon, õiged tähtnimed
 3. Õpetaja poolt ettemängitud rütmiharjutuse järgi koputamine                                                                         
  Hindamine: punkte annavad ühtlane tempo, täpsed rütmid

Harmoonia muutuste kuuldeline tuvastamine:                                                                                          
* duur ja moll akordide eristamine                                                                                               
*kolmkõlapöörete eristamine
Hindamine: punkte annab iga õige akord ja pööre                                                                                                                                                                                   

Vastuvõtukatse nõuded solfedžos rütmimuusika suunal 9. klassis

Sisseastumiskatse, kirjalik osa  (30 min)

 1. Intervallide kuuldeline eristamine oktaavi piires (v.2 – p.8). Intervallid esitatakse klaveril, iga intervalli mängitakse ette kaks korda.
  Hindamine: punkte annab iga õige intervall
 2. Meloodiline diktaat. Diktaati mängitakse ette 8 korda, klaveril. Diktaadi pikkus on 8 takti (sisaldab punkteeritud rütme, pidesid, alteratsioone)                                                                                     
  Hindamine: punkte annavad õige taktimõõt, helistikumärgid, noodid, rütm
 3. Rütmidiktaat. Diktaati koputatakse ette 8 korda.                                                                         
  Hindamine: punkte annavad õige taktimõõt, rütm

Sisseastumiskatse, suuline osa (individuaalne, 10 min)

 1. Õpetaja poolt ettemängitud meloodialõigu järgilaulmine (õpilane valib endale sobivad nimetused):
  * numbritega (1,2,3…7) / c,d,e… b (h)
  Hindamine: punkte annavad täpsus kordamisel, õiged noodi nimetused, intonatsioon
 2. Noodist laulmine tähtnimedega:
  * c,d,e… b (h)
  Hindamine: punkte annavad ühtlane tempo, täpsed rütmid, intonatsioon, õiged tähtnimed
 3. Õpetaja poolt ettemängitud rütmiharjutuse järgi koputamine                                                                         
  Hindamine: punkte annavad ühtlane tempo, täpsed rütmid
 4. Harmoonia muutuste kuuldeline tuvastamine:                                                                                          
  * duur ja moll akordide eristamine                                                                                               
  *kolmkõlapöörete eristamine                                                                                                                        
  *T, S, D/I, IV, V akordide eristamine                                                                                                                                    Hindamine: punkte annab iga õige akord ja pööre