Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Juhtõpetaja Mairo Marjamaa
mairo.marjamaa@muba.edu.ee

Õppekava “Rütmimuusika põhikoolis” saab õppida laulu, klaveri, kitarri, basskitarri, löökpillide, puhkpillide, akordioni ning viiuli (alates 8.–9. klassist) erialal. Lisaks erialale toimuvad iganädalaselt ka ansamblitunnid. Põhikoolis saadakse baasteadmised rütmimuusikast, erinevatest rütmimuusika stiilidest ning tõed rütmimuusika esteetikast ning harjutamisest. 

Rütmimuusika õppekava peab oluliseks õpilase isiklikku arengut ja loomingulist väljendust ning õpetamisel võetakse arvesse popi, roki ja džässi eripära, nagu rütmika, improvisatsioon, süvendatud rõhuasetus on ansamblimängul. Õpe on suunatud arendamaks võimekust ja valmisolekut ansamblis koos musitseerida.

Oluline osa on esinemistel, lavakogemuse saamisel eri paikades ja publikuga. Põhikooli lõpetajad jätkavad MUBAs rütmimuusika kutseõppes.

Õppekava ja tunnijaotusplaan.

Õpetajad:

Hanna-Liina Võsa – laul
Siim Aimla / Martin Kuusk – saksofon ja klarnet
Jason Hunter – trompet
Raul Vaigla – bass
Jaanis Kill – kitarr
Andrus Lillepea – löökpillid
Tiit Kalluste – akordion
Liis Lutsoja – viiul
Miina Adermann – solf
Reigo Ahven – rütmika
Andres Olema – produktsiooni sissejuhatus

Põhikooli rütmimuusika erialadele kandideerimiseks:

 • Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid hiljemalt 10.04.2023;
 • Sooritada vastuvõtueksam erialas (vt vastuvõtunõuded);
 • Sooritada vastuvõtueksam solfedžos;
 • Juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele eksam;
 • Motivatsioonivestlus sisseastujaga, kus räägitakse teemadel: kus on varem muusikat õppinud, millise õpetaja juures, oma erialaga seotud tulevikuplaanid jms. (Viiakse läbi eriala katsega koos.) 

Esita kandideerimisavaldus siin:

Kandideerimine toimub SAIS keskkonnas. Alaealisel kandidaadil on vaja lisada lapsevanema digiallkirjastatud nõusolek, mille leiab avalduse juurest.

Rütmimuusika põhikool (lapsevanema nõusolek)

Kui alaealisel kandidaadil puudub kehtiv ID-kaart, on lapsevanemal võimalik luua lapsele HarID konto, mille kaudu saab SAIS-i sisse logida.
Juhend HarID loomiseks
Probleemide korral võtta ühendust sais@muba.edu.ee

Vastuvõtunõuded

 • Esitada tuleb vabal valikul kaks eri karakteriga pala. 
 • Seejärel kontrollitakse väikese ja lihtsa testiga nooditundmist ning noodist lugemist. 
 • Pilliõppe õpilastel (v.a löökpill) valmistada ette mängimiseks heliredelid (vastavalt oskustele ja võimekusele).
 • Löökpilli õpilastel testitakse rütmikat ja rütmilugemist. 

Hindamine

 • Vastuvõtukatset hindab vastava eriala õpetaja
 • Katsel hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, tehnilist taset, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, musikaalsust, lavalist olekut
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub pärast kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemustest)
 • Vastuvõtukomisjoni otsus on lõplik.