Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Õppekava koordinaator Urmas Orunurm
urmas.orunurm@muba.edu.ee

Õppekava
Kandideerimisavaldus

Kõrgeklassilise klaverikontserdi õnnestumise aluseks on hääles instrument – seega on klaverihäälestaja nii pianisti kui ka publiku hea sõber. Klaverite hooldusmeistri poole peab pöörduma, kui klaveril on midagi viga: olgu see siis häälest ära, mõni klahv ei tööta või on keel katki läinud. Klaverite hooldusmeistri õppekava sisaldab klaveri häälestuse, klaveri ehituse, mehhanismi ehituse, joonestamise ja paljude teiste eriala jaoks oluliste ainete õpetamist.

Ootame klaverite hooldusmeistri erialale õppima keskharidusega noori, kellele ei piisa teadmisest, et klaveril on 88 klahvi, vaid kes tahavad tundma õppida seda maailma, mis avaneb kaane alt sisse vaadates. Klaveri poleeritud pind läigib küll ilusti, aga sisemus peidab teinekord mitte nii toredaid üllatusi. Käeline osavus ja harjumus tööriistu kasutada tulevad ainult kasuks, kuid ilma väga hea muusikalise kuulmiseta häälestajaks ei saa…

Klaverihäälestaja-tehnik eriala õpetavad Urmas Orunurm,  Fred Proso, Tõnu Ling. Eriala on alles noor ja pikki vilistlaste nimekirju ei ole veel ette näidata, aga üks lõpetanu, Rodion Matvejev, töötab meie oma koolis klaverihäälestajana.

Õppida on võimalik:

Kutseõpe keskhariduse baasil (õppeaeg 3 aastat, keskharidus on eelnevalt omandatud)
Klaverihäälestaja-tehnik (õppekava ja tunnijaotusplaan)
Tunnijaotusplaan on näidis ja võib muutuda!

Klaverihäälestaja-tehniku erialale kandideerimiseks?

 1. Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid hiljemalt 10.04.2023;
 2. sooritada vastuvõtukatse solfedžos;
 3. juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele test;
 4. sooritada vastuvõtukatse erialas.

Esita kandideerimisavaldus siin:

Vastuvõtukatsetele registreerimine kuni 08.04.2024.

Kandideerimisavaldus

Klaverihäälestaja-tehniku erialakatsel:

 • Toimub praktiline kutsesobivuse test;
 • toimub vestlus õpilaskandidaadiga tema isikuomaduste väljaselgitamiseks.

NB! Klaverite hooldusmeistril peab olema hea muusikaline kuulmine, käelise tegevuse oskused, vaimne ja sotsiaalne küpsus ning vanus vähemalt 18 eluaastat. On hea, kui kandidaat on eelnevalt mõnda instrumenti õppinud ja teab, mis on tempereeritud häälestus. Olulised on teadmised solfedžost, erialaste teadmiste omandamist alustatakse õppetegevuse käigus.

Hindamine:

 • Vastuvõtueksamit hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon.
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis.
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel.
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemustest).
 • Vastuvõtukatse komisjoni otsus on lõplik.