Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

MUBA-s töötava erialase ettevalmistusega eripedagoogi ja logopeedi töö eesmärk on põhikooli õpilaste arengu ja õppimisega toimetuleku toetamine koostöös lapsevanemate, õpetajate ning teiste erialaspetsialistidega. Eripedagoog ja logopeed töötab MUBA-s osalise koormusega.

Eripedagoog

 • hindab õpetajatega koostöös põhikooli õpilaste arengu- ja õpioskuste taset, selgitab välja õpilaste arengut mõjutavad tegurid ja õpivajadused
 • nõustab osapooli (õpilane-õpetaja-lapsevanem) õppimisega seotud probleemide korral
 • toetab vanema nõusolekul õpilase arengut individuaalselt, väikeses rühmas või klassis

Pöördu eripedagoogi poole, kui märkad, et (lapsel) on raske

 • oma õppimist planeerida
 • õppimisele keskenduda
 • õpitut meelde jätta ning meenutada

Logopeed

 • hindab koostöös õpetajatega põhikooli õpilaste kommunikatsioonivõimet, selgitab välja õpilaste suulise ja kirjaliku kõne raskused
 • nõustab osapooli (õpilane-õpetaja-lapsevanem) suulise- ja kirjaliku kõne probleemide korral
 • toetab vanema nõusolekul õpilase suulise ja kirjaliku kõne arengut individuaalselt, väikeses rühmas või klassis

Pöördu logopeedi poole, kui märkad, et (lapsel)

 • on raske eakaaslaste või täiskasvanutega suhelda ning ennast suuliselt või kirjalikult väljendada
 • esinevad hääldusprobleemid ja/või raskused lugemise ning kirjutamisega

Kontakt

Urve Raudsepp-Alt
Eripedagoog/Logopeed 
urve.raudsepp-alt@muba.edu.ee

E 13.00-18.00, sh eelregistreerimisega konsultatsioon 17.00-18.00
T, K 8.00-16.00 (ruum C313)