Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Koolitus toimub ESF programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (fond VÕTI) raames.

Aeg: 05., 06., 12., 13. oktoober 2024 kell 10.00-15.45
Koht: Tallinna Muusika- ja Balletikool
Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitusel osalemiseks on vajalik eesti keele oskus kõnetasemel ja kesktasemel arvutioskus.
Sihtrühm: Töötavad, vabakutselised või mittetöötavad täiskasvanud, kes tegelevad muusika esitamisega ja muusikasündmuste korraldamisega, samuti muusikapedagoogid.
Koolitusel ei saa osaleda tasemeõppes õppijad, MUBA õppurid ega töötajad.
Koolitaja: Madis Kirkmann
Õppe maht: kokku 26 akadeemilist tundi
Auditoorne: 16 akad. tundi
Praktiline: 8 akad. tundi
Iseseisev töö: 2 akad. tundi

Foto: Raul Ollo

Koolituse sisu:
Auditoorne õpe:

• Erinevad valgustusseadmed mida kasutatakse valguskujunduse loomisel
• Seadmete riputamine, ohutusnõuded, ühendamine vooluvõrku ja DMX-ga
• Valgustehnikas kasutatavad võrgud DMX512, ArtNet
• Valguspuldi programmi ChamSys MagicQ tööpõhimõtteid. Klaviatuuri kiirkäsklused
• Suitsumasinad, raskesuitsumasinad ja hazer-id
• Muusikasündmustele sobivate valgustuslahenduste loomine
• Erinevad valgustamise suunad
• Valgustuse intensiivsus
• Valgustuse koloriit
• Valgusrežii loomine kindlale muusikapalale

Praktiline õpe:

• Valgustusseadmete installeerimine saalis ja laval
• Valgusseadmete praktiline käsitlemine ja suunamine
• Valguspuldi ChamSys MagicQ kasutamine
• Valguskujunduse loomine arvutiprogrammis ChamSys MagicQ visualisaatori abil (off-line), mida hiljem on võimalus esitada konkreetses saalis koos muusikaga
• Tagasiside tehtud kodutööle

Õppekavaga saad tutvuda SIIN

NB! Kursusele registreerumine ei taga tasuta õppekohta.
Õppegrupid komplekteeritakse sihtrühmale vastavuse alusel ning ka õppija osalemissoovi põhjendust arvesse võttes. Õppekohad kinnitatakse iga osalejaga eraldi maili teel.
Registreerumine kursusele toimub läbi täienduskoolituste infosüsteemi JUHAN.

Kursuse hind: TASUTA
Tasuta õppekohta vastu võttes kinnitab osaleja, et osaleb kõigil õppepäevadel ja lõpetab koolituse, täites koolitaja poolt ettenähtud ülesanded ning saavutades õpiväljundid.

Täiendav info kursuse toimumise ja tingimuste kohta:

Sirje Mõttus
Täiendõppe projektijuht
sirje.mottus@muba.edu.ee
tel 5201057

MUBA koolituste kõik õigused on kaitstud
(sh. sisukirjeldused ja koolituste nimed)