Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Sisseastumisnõuded kutseõppes

Põhiõpe

 • Kuni seitsme võtmemärgiga helistikud, nende laulmine, ehitamine ja määramine (viiuli- ja bassivõtmes). (loomulik ja harmooniline mažoor; loomulik, harmooniline ja meloodiline minoor)
 • Intervallid: suured, väikesed ja puhtad (määramine, ehitamine, laulmine)
 • Akordid: põhikolmkõlad (I, IV, V) pööretega, kõrvalkolmkõlad (II, II6, III, VI), V7 antud helistikus, mažoor- ja minoorkolmkõla pööretega antud noodist ↑↓

I osa kirjalik: muusikalise kuulmise test

 • intervallide määramine ja ehitamine
 • akordide määramine elementaarstruktuuris ja ehitamine
 • funktsiooniharjutus
 • astmediktaat (numbritega)
 • 2 erineva raskusega meloodiadiktaati

II osa suuline: akordide, intervallide ja helistike laulmine. Harjutuste laulmine.

Vaata: NÄIDISTEST põhiõppesse astujale
Vaata: NÄIDIS: Noodist laulmine põhiõppesse astujale
Vaata: NÄIDISTESTI VASTUSED põhiõppesse astujale
Kuula: NÄIDISTESTI helifailid põhiõppele

Eelõpe

 •  helistikud 1–2 võtmemärki (loomulik mažoor, loomulik, harmooniline ja meloodiline minoor)
 •  intervallid: suured, väikesed ja puhtad (määramine, ehitamine, laulmine)
 •  akordid: põhikolmkõlad (I, IV, V) pööretega, mažoor- ja minoorkolmkõla antud noodist ↑↓

I kirjalik: muusikalise kuulmise ja muusikateooria test

 • intervallide määramine (harmoonilised ja meloodilised intervallid)
 • astmediktaat (numbritega)
 • meloodiadiktaat
 • intervallide ja akordide ehitamine

II suuline: akordide, intervallide ja helistike laulmine. Harjutuste laulmine.

Vaata: NÄIDISTEST eelõppesse astujale
Vaata: NÄIDIS: noodist laulmine eelõppesse astujale
Vaata: NÄIDISTESTI VASTUSED eelõppesse astujale
Kuula: NÄIDISTESTI helifailid eelõppele