Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

“IRC-M: Increasing Innovation, Development and Digitalization in the Education of Music Industry Professionals” 
2022-2-PL01-KA210-VET-000102376
1.03.2023 – 31.05.2024

Projekti koduleht:
Education Program – Tak Brzmi Miasto

Projekti eesmärk – noorte (klassika)artistide nõustamine, Eesti ja rahvusvahelisel tööturul edukaks toimetulekuks vajalike teadmiste jagamine (projektiosa think-tank sessioonid) ning oskuste paketi (projekti osa toolbox) väljatöötamine.

Neli teemat:
– minu kui artisti identiteet (kutsumus, ühiskondlikud vajadused ja minu tugevused, kuvandiloome)
– turundus (eelarve koostamine, finants, projektide kirjutamine, oma MTÜ või OÜ loomine)
– reklaam (suhtlus meediaga ja minu kuvand meedias, intervjuude andmine, sotsiaalmeedia haldamine, pressiteate koostamine, oma koduleht/FB leht) 
– lepingud (suhtlustavad, esmased teadmised seadusandlusest) 

Osalejad: 
30 noort artisti Eestist ja Poolast

Projekti tegevused:
– 8 digitaalset loengut  detsember 2023 -märts 2024 (kuraatorid dirigent ja produtsent Kristjan Järvi, mänedžer Merylin Poks, muusik ja produtsent Leszek Biolik, ajakirjanik ja programmilooja Ula Novak)
– 8 digitaalset seminari detsember 2023 – märts 2024 (grupitööd, arutelud loengute teemadel)
– valmivad digitaIiseeritud teadmiste-oskuste koondmaterjalid
– individuaalsed konsultatsioonid kuraatoriga (aprill-mai 2024)

Partnerid:
– Związek Zawodowy Muzyków RP (juhtpartner, Poola muusikute huvide ja tuleviku eest seisev organisatsioon, mis tegeleb seaduseloome ja muusikaturu kujundamisega)
– Fundacja Karakowska Scena Muzyczna (Poola, Krakow)
 Tallinna Muusika- ja Balletikool (Eesti)

Töökeel – inglise keel

Projekti koordinaator: Heili Vaus-Tamm (MUBA)
heili.vaus-tamm@muba.edu.ee