Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Sisseastumiskatsed solfedžos II–IV klassi astujaile

Musikaalsuse katse II, III ja IV klassi astujale:

 • vabalt valitud laulu laulmine
 • üksikute nootide, intervallide (terts, kvart, kvint) ja kolmkõlade (M, M6, M64, m, m6, m64) laulmine
 • kuulmise järgi, mängitakse klaveril, õpilane laulab järgi
 • muusikalise mälu harjutused: õpetaja laulab ette lühikese meloodia, õpilane kordab sama meloodiat
 • fraasi lõpetamine: õpetaja laulab ette fraasi esimese poole, õpilane teeb sellele ise lõpu, lõpetab toonikasse.
 • rütmi plaksutamine: õpetaja plaksutab ette lihtsama rütmi, õpilane kordab sama rütmi

Sisseastumisnõuded II klassi astujaile: 

 • Musikaalsuse katse (vt sisseastumisnõuded II, III ja IV klassi astujale)
 • Nootide tundmine viiulivõtmes esimeses oktavis ja bassivõtmes väikeses oktavis
 • Rütmiharjutuse plaksutamine (2/4, 3/4 või 4/4 taktimõõdus).
 • Vaata kasutatavaid rütme ja pause siit:
https://lh5.googleusercontent.com/_KCd5HlPFKk2LiOtM2YzBzAyimeQ5adOCOqf33FPjG-g7i1RKrPk7qrhJZ4R5xTx62HB_tEFemFgE3X30JyaxW_z-TtkpzcFS-rDcr5KtHb8qTnmeKH3rKAJYPmAkxUvO33Lkan0_kdpEJxx7qC4s6Pnk38IL6s0-ylZPO5BcQVilIn53a0Du6L29wzA-b69-BV9vxA

Sisseastumisnõuded III klassi astujaile:

 • Musikaalsuse katse (vt sisseastumisnõuded II, III ja IV klassi astujaile)
 • Kuni kahe võtmemärgiga helistikud, nende ehitamine ja laulmine (loomulik duur, loomulik ja harmooniline moll – heliread ja põhikolmkõlad).
 • Lihtsama harjutuse laulmine (c-d-e, do-re-mi või JO-LE-MI).
 • Rütmiharjutuse koputamine (2/4, 3/4 või 4/4 taktimõõdus).
 • Vaata kasutatavaid rütme ja pause siit:

Sisseastumisnõuded IV klassi astujaile:

 • Musikaalsuse katse (vt sisseastumisnõuded II, III ja IV klassi astujaile).
 • Kuni kolme võtmemärgiga helistikud, nende ehitamine ja laulmine (loomulik duur, loomulik ja harmooniline moll ─ heliread ja põhikolmkõlad).
 • Lihtsama harjutuse laulmine (c-d-e, do-re-mi või JO-LE-MI).
 • Rütmiharjutuse koputamine (2/4, 3/4 või 4/4 taktimõõdus).
 • Lihtintervallid priimist kvindini – määramine kuulmise põhjal ja ehitamine helistikus.
 • Vaata kasutatavaid rütme ja pause siit:
https://lh4.googleusercontent.com/MmaSk4TIRm3NCeq_qrI5NQ0npVgWWlIlHEtk9O2krlf6lRtX1SaDMG6h3BEW2PXiH0xJFAI0oHRMY93rWg-XhxAgLqP1cQ7ucJ6mk3K2clUVomhbsBHMADnd2KU9Z5vYoqKx3U-vl4icKmo9PZvlOyi9letgrSbjsbQXsPUuY60RBaGZ9eDmCXFefJ_NPAtX_4lxQbE

Sisseastumiskatsed solfedžos V–X klassi astujaile

Sisseastumiseksam (test) V–X kl astujaile koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

Testi sooritamise käigus selgub, kas õpilane on valmis alustama õpinguid teiste õpilastega võrdsel tasemel.

Sisseastumisel on määrav õpilase erialane tase ning suutlikkus vajadusel järele õppida teadmisi ja oskusi, mida ta ei ole veel omandanud.

Sisseastumisnõuded V klassi astujaile:

 • Kuni nelja võtmemärgiga helistikud, nende laulmine, ehitamine ja määramine (loomulik duur, loomulik ja harmooniline moll).
 • Lihtintervallide määramine kuulmise põhjal (helistikuväliselt).
 • Lihtintervallide laulmine, ehitamine ja määramine helistikus.
 • Põhikolmkõlad duuris ja mollis, I kolmkõla pöörded duuris ja mollis – laulmine, ehitamine ning määramine helistikus.
 • Harjutuse laulmine.
 • Rütmiharjutuse koputamine.
Vaata: NÄIDISTEST 5. klassi astujale

Sisseastumisnõuded VI klassi astujaile:

 • Kuni viie võtmemärgiga helistikud, nende laulmine, ehitamine ja määramine (loomulik duur; loomulik, harmooniline ja meloodiline moll).
 • Lihtintervallide määramine kuulmise põhjal (helistikuväliselt).
 • Lihtintervallide laulmine, ehitamine ja määramine helistikus ning etteantud noodist.
 • Duur- ja mollkolmkõlade ning nende pöörete (M, M6, M64, m, m6, m64) määramine kuulmise põhjal (helistikuväliselt).
 • Põhikolmkõlad pööretega duuris ja mollis – laulmine, ehitamine ja määramine helistikus.
 • V7 põhikujus duuris ja mollis – laulmine, ehitamine ja määramine helistikus.
 • Diktaat.
 • Harjutuse laulmine.
 • Rütmiharjutuse koputamine.
Vaata: NÄIDISTEST 6. klassi astujale

Sisseastumisnõuded VII klassi astujaile:

 • Kuni kuue võtmemärgiga helistikud, nende laulmine, ehitamine ja määramine (loomulik duur; loomulik, harmooniline ja meloodiline moll)
 • Lihtintervallide määramine kuulmise põhjal (helistikuväliselt).
 • Lihtintervallide laulmine, ehitamine ja määramine helistikus ning etteantud noodist.
 • Duur- ja mollkolmkõlade ning nende pöörete (M, M6, M64, m, m6, m64) määramine kuulmise põhjal (helistikuväliselt).
 • Põhikolmkõlad pööretega, III ja VI kolmkõla – laulmine, ehitamine ja määramine helistikus.
 • V7 põhikujus duuris ja mollis – laulmine, ehitamine ja määramine helistikus.
 • Diktaat.
 •  Akordijärgnevus: määratavateks akordideks duuris/mollis on põhikolmkõlad pööretega, III ja VI kolmkõla, V7 põhikujus.
 • Harjutuse laulmine.
 • Rütmiharjutuse koputamine.
Vaata: NÄIDISTEST 7. klassi astujale

Sisseastumisnõuded VIII klassi astujaile:

 • Kuni seitsme võtmemärgiga helistikud, nende laulmine, ehitamine ja määramine (loomulik ja harmooniline duur; loomulik, harmooniline ja meloodiline moll).
 • Lihtintervallide määramine kuulmise põhjal (helistikuväliselt).
 • Lihtintervallide laulmine, ehitamine ja määramine etteantud noodist ning helistikus.
 • Duur- ja mollkolmkõlade ning nende pöörete (M, M6, M64, m, m6, m64) määramine kuulmise põhjal (helistikuväliselt).
 • Põhikolmkõlad pööretega, III ja VI kolmkõla – ehitamine, laulmine ja määramine helistikus.
 •  V7 pööretega duuris ja mollis – ehitamine, laulmine ja määramine helistikus.
 • VII7 põhikujus duuris, >VII7 põhikujus duuris ja mollis, lahendustega I ja läbi V65 I – ehitamine, laulmine ja määramine helistikus.
 • II7 põhikujus duuris, lahendustega V ja läbi V43  I – ehitamine, laulmine ja määramine helistikus.
 • Diktaat.
 • Akordijärgnevus: määratavateks akordideks duuris/mollis on põhikolmkõlad pööretega, III ja VI kolmkõla, V7 pööretega, >VII7  põhikujus; lisaks duuris VII7  ja II7 põhikujus.
 • Harjutuse laulmine.
 • Rütmiharjutuse koputamine.
Vaata: NÄIDISTEST 8. klassi astujale

Sisseastumisnõuded IX klassi astujaile:

 • Kuni seitsme võtmemärgiga helistikud, nende laulmine, ehitamine ja määramine (loomulik ja harmooniline duur; loomulik, harmooniline ja meloodiline moll ─ viiuli- ja bassivõtmes).
 • Kromaatilise duuri ja molli õigekiri.
 • Lihtintervallide määramine kuulmise põhjal (helistikuväliselt).
 •  Lihtintervallide laulmine, ehitamine ja määramine etteantud noodist.
 •  Duur- ja mollkolmkõlade ning nende pöörete (M, M6, M64, m, m6, m64) määramine kuulmise põhjal ning ehitamine etteantud noodist (helistikuväliselt).
 • Põhikolmkõlad pööretega, III ja VI kolmkõla – laulmine, ehitamine ja määramine helistikus või etteantud noodist.
 • V7 pööretega duuris ja mollis – laulmine, ehitamine ja määramine helistikus.
 • VII7 ja >VII7 pööretega duuris ja >VII7 pööretega mollis, lahendustega I ja läbi V7 vastava pöörde I – laulmine, ehitamine ja määramine helistikus.
 • II7 põhikujus duuris ja mollis, lahendustega V ja läbi V7 vastava pöörde I – laulmine, ehitamine ja määramine helistikus.
 •  Diktaat.
 • Erinevate septakordide (väike mažoorne septakord, vähendatud septakord, poolvähendatud septakord, väike minoorne septakord, suur mažoorne septakord) määramine kuulmise põhjal (helistikuväliselt).
 • Akordijärgnevus: määratavateks akordideks duuris/mollis on põhikolmkõlad pööretega, III ja VI kolmkõla, V7 pööretega, II7 põhikujus, >VII7 pööretega; lisaks duuris VII7 pööretega.
 • Harjutuse laulmine.
 • Rütmiharjutuse koputamine.

Vaata: NÄIDISTEST 9. klassi astujale

Sisseastumisnõuded X klassi astujaile:

 • Kuni seitsme võtmemärgiga helistikud, nende laulmine, ehitamine ja määramine (viiuli- ja bassivõtmes).
 • Diatoonilised laadid, kahe < sekundiga laadid, kromaatiline duur ja moll – heliread, nende laulmine, ehitamine ja määramine (viiuli- ja bassivõtmes).
 •  Lihtintervallide määramine kuulmise põhjal (helistikuväliselt).
 • Lihtintervallide laulmine, ehitamine ja määramine etteantud noodist.
 • Duur- ja mollkolmkõlade ning nende pöörete (M, M6, M64, m, m6, m64) määramine kuulmise põhjal ning ehitamine etteantud noodist (helistikuväliselt).
 • Põhikolmkõlad pööretega, III ja VI kolmkõla – laulmine, ehitamine ja määramine helistikus või etteantud noodist.
 • V7, II7, VII7 ja >VII7 pööretega laulmine, ehitamine ja määramine helistikus ning etteantud noodist.
 • Erinevate septakordide (väike mažoorne septakord, vähendatud septakord, poolvähendatud septakord, väike minoorne septakord, suur mažoorne septakord) määramine kuulmise põhjal (helistikuväliselt).
 • Diktaat viiuli- või bassivõtmes.
 • Akordijärgnevus: määratavateks akordideks duuris/mollis on põhikolmkõlad pööretega, III ja VI kolmkõla, II6,  V7 pööretega, II7 pööretega, >VII7 pööretega;  lisaks duuris II kolmkõla põhikujus ja VII7 pööretega ning mollis loomulik VII kolmkõla.
 • Harjutuse (noodistatud viiuli- või bassivõtmes) laulmine.
 • Rütmiharjutuse koputamine.
Vaata: NÄIDISTEST 10. klassi astujale

Sisseastumisnõuded kutseõppes

Põhiõpe

 • Helistikud 1–4 võtmemärki (loomulik mažoor, loomulik, harmooniline ja meloodiline minoor)
 • Intervallid: suured, väikesed ja puhtad (määramine, ehitamine, laulmine)
 • Akordid: põhikolmkõlad (I, IV, V) pööretega, kõrvalkolmkõlad (II, II6, III, VI), V7 antud helistikus, mažoor- ja minoorkolmkõla pööretega antud noodist ↑↓

I osa kirjalik: muusikalise kuulmise test

 • intervallide määramine ja ehitamine
 • akordide määramine elementaarstruktuuris ja ehitamine
 • funktsiooniharjutus
 • astmediktaat (numbritega)
 • 2 erineva raskusega meloodiadiktaati

II osa suuline: akordide, intervallide ja helistike laulmine. Harjutuste laulmine.

Vaata: NÄIDISTEST põhiõppesse astujale

Vaata: NÄIDIS: Noodist laulmine põhiõppesse astujale

Vaata: NÄIDISTESTI VASTUSED põhiõppesse astujale

Kuula: NÄIDISTESTI helifailid põhiõppele

Eelõpe

 •  helistikud 1–2 võtmemärki (loomulik mažoor, loomulik, harmooniline ja meloodiline minoor)
 •  intervallid: suured, väikesed ja puhtad (määramine, ehitamine, laulmine)
 •  akordid: põhikolmkõlad (I, IV, V) pööretega, mažoor- ja minoorkolmkõla antud noodist ↑↓

I kirjalik: muusikalise kuulmise ja muusikateooria test

 • intervallide määramine (harmoonilised ja meloodilised intervallid)
 • astmediktaat (numbritega)
 • meloodiadiktaat
 • intervallide ja akordide ehitamine

II suuline: akordide, intervallide ja helistike laulmine. Harjutuste laulmine.

Vaata: NÄIDISTEST eelõppesse astujale

Vaata: NÄIDIS: noodist laulmine eelõppesse astujale

Vaata: NÄIDISTESTI VASTUSED eelõppesse astujale

Kuula: NÄIDISTESTI helifailid eelõppele