Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Tasulised koolitused

Plokkflöödimängu alused II


15.apr.

-

06.mai

MUBA

10:00 – 17:30

Aeg: 15.04.2023 ja 06.05.2023 kell 10.00-17.30
Koht: Tallinna Muusika- ja Balletikool
Grupi suurus: 6 – 12 inimest
Sihtrühm: üldhariduskoolide muusikaõpetajad, lasteaia muusikaõpetajad, huviringide juhendajad, plokkflöödihuvilised.
Nõuded õpingute alustamiseks: Muusikalised algteadmised ja mõne pilli/laulmise
algtasemel valdamine ning noodistlugemise oskus.
Koolitusel osalejal peab olema kaasas plokkflööt, võimalusel sülearvuti.
Koolitajad: Reet Sukk, Taavi-Mats Utt

Õppe maht: kokku 19 akadeemilist tundi
auditoorne: 3 akadeemilist tundi
praktiline: 13 akadeemilist tundi
iseseisev töö: 3 akadeemilist tundi

Koolituse teemad:

 • plokkflöödi ajaloo ülevaade
 • erinevad pilli suurused ja liigid, pilli valimine vastavalt lapse eripäradele
 • mänguasendid ja nende eripärad
 • puhumine, sõrmetehnika ja artikulatsioon omavahelises kombinatsioonis
 • plokkflöödi hooldus
 • mänguvõtete omandamine ja praktilised harjutused
 • tehnilised probleemid, nende analüüs ja lahendused
 • koosmäng
 • koduse töö materjalide läbitöötamine
 • kodus õpitud lugude läbimäng ja analüüs
 • repertuaar ja õppematerjalid ning nende analüüs ja kasutamine
 • repertuaari otsimine vabavaralistest internetikeskkondadest
 • erineva tasemega õpilaste kombineerimisvõimalused
 • koosmängu võimalused algõppes
 • koosmängu repertuaar ja selle kasutamine
 • koosmäng ja arutelu (sh tagasiside koolitusele)

Õppekavaga saab tutvuda SIIN

Koolituse hind: 120.- eurot

Registreerumine kursusele toimub läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan või kirjutades:
sirje.mottus@muba.edu.ee

Täiendav info kursuse toimumise ja tingimuste kohta:
Sirje Mõttus
Täiendõppe projektijuht
tel: 5680 7587
E-post: sirje.mottus@muba.edu.ee