Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Tasulised koolitused

Rütmimuusika solfedžo algajatele


10.jaan.

-

24.apr.

17:00 – 18:00

Aeg: 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 07.02, 14.02, 21.02, 28.02, 06.03, 13.03, 20.03, 27.03, 03.04, 10.04, 17.04, 24.04.2024, kõik tunnid (va viimane) kell 17.00-18.00, viimane tund kell 17.00-18.30

Koht: Tallinna Muusika- ja Balletikool

Grupi suurus: 7- 10 inimest

Sihtrühm: Lauljad ja instrumentalistid, kes sooviksid oma pillimängu/ laulu oskuste põhjal MUBA rütmimuusika suunal kutseõppesse õppima asuda, kuid kellel puudub varasem kokkupuude nii klassikalise- kui ka rütmimuusika solfedžoga. Samuti lauljad ja instrumentalistid kes on õppinud klassikalist solfedžot, kuid soovivad asuda õppima rütmimuusika suunal.

Nõuded õpingute alustamiseks: Erialaeksamiks vajaminev laulu-/ pillimänguoskus ja eesti keele kõnekeele tasemel valdamine, samuti tahe ja motivatsioon teha suuremahulist iseseisvat tööd.

Osalejal peab tunnis kaasas olema noodipaber, kirjutusvahend, kustukumm.

Kodus on vajalik omada võimalust kasutada mõnd klahvpilli (klaver, akordion, süntesaator, MIDI).

Koolitaja: Martin Kuusk (MUBA rütmimuusika solfedžo õpetaja ja koolitaja)

Õppe maht:    44 akad. tundi
Auditoorne: 11 akad. tundi
Praktiline: 11 akad. tundi
Iseseisev töö: 22 akad. tundi

Koolituse teemad:

 • Mis on rütmimuusika solfedžo? Tutvumine sisseastumiskatsete teemadega, tutvumine õppematerjalidega, kursuse eesmärkide tutvustus.
 • Intervall. Harmoonilised ja meloodilised intervallid, nende mõõtmine ja tähistamine. Intervallid v.2-p.4.
 • Intervallid p.5-p.8, tritoon.
 • Noodikiri, heli kõrguse ning vältuse märkimine. Helistik, võtmemärgid, taktimõõt.
 • Meloodia astmeline laulmine, kuulamine.
 • Kolmkõlad. Märgid, ehitamine, kuulamine, laulmine. Kaheksandikrütmid.
 • Septakordid. Kuuesteistkümnendik- ja trioolrütmid.
 • Meloodia astmeline kuulamine, jätk. Funktsioonid: toonika, subdominant, dominant.
 • Akordide laulmine noodinimedega, kasutamine meloodiates.
 • Diktaatide kirjutamise põhimõtted.
 • Akordide, meloodiate mängimine klaveril.
 • Tuntud viisijuppide laulmine astmenumbritega.
 • Esimene proovieksam: harjutuste läbimäng, tagasiside.
 • Kokkuvõttev kordamine, eksamiharjutused.
 • Teine proovieksam, tagasiside.
 • Kokkuvõtete tegemine, solfedžo sisseastumiseksamite KKK.

Igal järgneval tunnil korratakse ka eelmiste tundide sisu ning kontrollitakse koduülesandeid.

Õppekavaga saab tutvuda SIIN

Koolituse hind: 200.- eurot.

Võimalik on tasuda kogu kursuse eest korraga või igakuiselt 50.- eurot.

Õpisündmus on osaliselt rahastatud Tallinna Muusika- ja Balletikooli poolt.

NB! Kursusel osalemisest ning kursuse tasu maksmisest ei saa loobuda kui kursus on juba alanud!

Registreerumine kursusele toimub läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan või kirjutades: sirje.mottus@muba.edu.ee

Täiendav info kursuse toimumise ja tingimuste kohta:

Sirje Mõttus

Täiendõppe projektijuht