Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Tasulised koolitused

Solfedžo seminaripäev


01.märts

10:30 – 16:15

Aeg: 01.03.2024 kell 10.30-16.15
Koht: Tallinna Muusika- ja Balletikool
Grupi suurus: 20-50 inimest
Sihtrühm: Solfedžoõpetajad ja huviringide juhendajad, solfedžoõppest huvitatud isikud.
Nõuded õpingute alustamiseks: Omandatud muusikaharidus vähemalt kesktasemel.
Koolitajad: Prof Kerri Kotta (EMTA), Piret Rips-Laul (MUBA ja EMTA), Piret Hinrikus-Sage (MUBA), Triin Ella (MUBA ja EMTA)
Õppe maht: 6 akadeemilist tundi
Auditoorne: 4 akad. tundi
Praktiline: 2 akad. tundi
Iseseisev töö: 0 akad. tundi

Koolituse päevakava:

10.30-11.00       Kogunemine ja hommikukohv
11.00-12.00       Solfedžo üleriigilise tasemete süsteemi tutvustus, prof Kerri Kotta (EMTA) ja Piret Rips-Laul (MUBA ja EMTA)
12.00-13.30       Liikumistegevustest muusikaliste väljendusvahendite õpetamisel, Piret Hinrikus-Sage (MUBA)
13.30-14.15       Lõunapaus
14.15-16.15       Laste ja noorte häälekasutamise eripärad solfedžo tundides, Triin Ella (MUBA ja EMTA)

Koolituse teemad:

Solfedžo üleriigilise tasemete süsteemi tutvustus
Professor Kerri Kotta, EMTA õppejõud ning Piret Rips-Laul, MUBA õpetaja ja EMTA õppejõud
Koolitusel tutvustatakse mõtteid solfedžo üleriigilise tasemete süsteemi loomisest. Ettekandele järgneb arutelu sel teemal.

Liikumistegevustest muusikaliste väljendusvahendite õpetamisel
Piret Hinrikus-Sage, MUBA juhtõpetaja ning oskusainete sektsiooni liikumisõpetuse koordinaator
Lapsed tajuvad muusikat ja liikumist ühtse tegevusena. Mida noorem on inimene, seda olulisem aga ka omasem on tema jaoks kinesteetiline õppimisviis läbi liikumistegevuste ning materjali omandamine kehalise kogemuse kaudu. Väljendusvahendeid muusikas ja liikumises on samad, kuid avalduvad erinevalt – muusikas kuuldavalt ning liikumises nähtavalt. Koolitus pakub praktilisi harjutusi muusikaliste väljendusvahendite õppimisel läbi kehalise kogemuse.

Laste ja noorte häälekasutamise eripärad solfedžo tundides
Triin Ella, MUBA õpetaja ja EMTA õppejõud
Lühike ülevaade kõne- ja laulmisharjumustest tüdrukutel ja poistel erinevates vanuseastmetes. Räägime hääleregistritest, hingamisest, rühist, julge ja kõlava hääle kasutusest ja astmenimedega- ning erinevatel vokaalidel laulmisest.

ÕPISÜNDMUST TOETAB EESTI MUUSIKAKOOLIDE LIIT

Koolituse omaosalus on 25.- eurot.

Koolituse hinnas on õppematerjalid ja hommikukohv. Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.
(Lõunasööki saab osta MUBA koolisööklast).

/ MUBA täienduskoolituste eest eraisikuna tasudes on võimalik saada järgmisel kalendriaastal tuludeklaratsiooni esitades tulumaksutagastust. /

Registreerumine kursusele toimub läbi täienduskoolituste infosüsteemi JUHAN või kirjutades: sirje.mottus@muba.edu.ee

Täiendav info kursuse toimumise ja tingimuste kohta:

Sirje Mõttus

Täiendõppe projektijuht