Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Pingevabam keha, rahulikum meel läbi Alexanderi tehnika ja tervisliku häälekasutuse

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Aeg: 12. november 2022 kell 10.30-18.00 ja 26. november 2022 kell 10.30-16.30

Koht: Tallinna Muusika- ja Balletikool

Grupi suurus: 15 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks: eesti keele oskus

Sihtrühm: Vabakutselised, töötavad või mittetöötavad täiskasvanud (sh muusika valdkonna loovisikud, huvikoolide ja huviringide, üldhariduskoolide õpetajad).

NB! Koolitusel ei saa osaleda tasemeõppes õppijad.

Koolitajad: Iren Laidma ja Kädy Plaas-Kala

Koolituse sisu:

Auditoorne õpe:

 • Lühiülevaade F. M. Alexanderi tehnika kujunemise ajaloost ja Alexanderi tehnika põhimõisted – inimene kui tervik.
 • Inhibitsioon.
 • Keha mõttelised suunad.
 • Pea anatoomia.
 • Jalgade anatoomia.
 • Käte ja õlgade anatoomia.
 • Ülevaade hääle tekkimise füsioloogiast, hääle funktsionaalsusest, levinumatest hääleprobleemidest ning nende jaotumisest.
 • Funktsionaalsetest põhjustest tingitud hääleprobleemid.
 • Hääle hügieen ning vanusest tulenevad hääleprobleemid.

Praktiline õpe:

 • Aktiivse puhkeasendi tutvustamine põrandal.
 • Istumine toolil. Kuidas istuda nii, et selg ära ei väsiks.
 • Pea õige asend ja pea asendi mõju kehakasutusele.
 • Ergonoomiline seismine ja kõndimine.
 • Kuidas kasutada telefoni, arvutit ergonoomiliselt, lähtudes Alexanderi tehnika printsiipidest.
 • Tervislikku häälekasutust toetavad praktilised harjutused: hingamisharjutused, resonantsiharjutused, soojendus- ja lõdvestusharjutused.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN

Registreerumine kursusele toimub läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan.

NB! Registreerumisega ei ole te automaatselt koolitusgruppi arvatud. Rohkemate registreerunute puhul on eelistatud kõige paremini koolituse sihtrühmale vastavad soovijad.

Kursuse hind: TASUTA

Tasuta koolitusele registreerumisel kinnitan, et olen tutvunud koolituse sihtrühma tingimustega ning läbin koolituse täismahus, seda katkestamata.

Täiendav info kursuse toimumise ja tingimuste kohta:

Sirje Mõttus
Täienduskoolituste juht
tel: 5680 7587
E-post: sirje.mottus@muba.edu.ee