26. novembril ehk kodanikupäeval tunnustas välisministeerium rahvadiplomaate ja kodanikuühendusi, kes on märkimisväärselt aidanud edendada eesti keelt ja kultuuri ning Eesti ettevõtlust maailmas. Tänavu andis ministeerium üle 40 tänukirja.

„Eesti suurim vara on meie inimesed. Tänasel päeval soovimegi tänada just neid pühendunud ja innustavaid inimesi, kes hoiavad eestlust ja tutvustavad Eestit üle maailma. Praegusel murrangulisel ajal nii välispoliitikas kui ka julgeoleku vallas on väga hea teada, et Eesti hääl kõlab jätkuvalt tugevalt ja meie jalgealune püsib kindel,“ ütles välisminister Margus Tsahkna.

Välisministeerium annab rahvadiplomaatia tänukirju kodanikupäeval välja neljateistkümnendat korda. Tänukirja saab inimene või kodanikuühendus, kes on pikaajaliselt ja silmapaistvalt aidanud vabatahtlikkuse alusel hoida eesti keelt, kultuuri ja vaimsust või tutvustanud Eesti ettevõtluskeskkonda, digiühiskonda ja ärikultuuri, andes oma panuse Eesti riigi hea maine loomisesse.

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, kuna sel päeval 1918. aastal andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta. Kodanikupäeva eesmärk on teadvustada kodanikustaatust ja suurendada kodanikuuhkust.

Välisministeerium tänab ja tunnustab järgmisi isikuid ja kodanikuühendusi:

Teet Kask – aastatepikkuse panuse eest eesti kultuuri tutvustamisse ja kultuure ühendavate tantsuga seotud silmapaistvate rahvusvaheliste projektide eest

Palju õnne, Teet! 

Kogu uudist loe SIIT 

Foto: Gunnar Laak