Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja
õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Aeg: 08.05; 09.05; 16.05; 18.05; 23.05; 25.05; 30.05 kell 17.30-20.45
Koht: Tallinna Muusika- ja Balletikool
Grupi suurus: 13 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks: Muusikalised algteadmised ja arvutioskus vähemalt algtasemel.
Sihtrühm: Vabakutselised, töötavad või mittetöötavad täiskasvanud, kes tegelevad muusika
loomisega, huvikoolide ja huviringide õpetajad
NB! Koolitusel ei saa osaleda tasemeõppes õppijad ega MUBA õppurid / töötajad.

Koolitaja: Taavi Paomets
Õppe maht: kokku 38 akadeemilist tundi
Auditoorne: 14 akad. tundi
Praktiline: 14 akad. tundi
Iseseisev töö: 10 akad. tundi

Koolituse sisu:

Auditoorne õpe:

 • Sissejuhatus muusikaproduktsiooni (salvestus-platvormid, helikaardid, kaablid, virtuaal instrumendid, MIDI, Ableton Live’i ülevaade)
 • MIDI (Routing, Edit, Drum Rack, VST, FX)
 • Sämpeldamine (Warping, Tuning, Slicing)
 • Omalooming 1 (Tekst, Meloodia, Vorm)
 • Omalooming 2 (Harmoonia, Rütm, Bass)
 • Mix (Kompressioon, EQ, Pan, Reverb, Saturatsioon)
 • Master (Limiter, Valjudus, Metadata)

Praktiline õpe:

 • Tutvustatakse peamisi muusikaproduktsiooni töövahendeid ja nende kasutust.
 • Õpitakse tundma programmi ja selle tööpõhimõtteid. Klaviatuuri kiirkäsklused.
 • Harjutused Drum Rack’is, virtuaal instrumentides ja ajajoonel töötlemiseks ning nende moduleerimiseks.
 • Kodutöö analüüs. Enda sämplite salvestamine ja töötlus. Häälestamine, lõikamine, venitamine.
 • Kodutöö analüüs. Harjutused tekstide kirjutamiseks. Meloodiate loomine.
 • Kodutöö analüüs. Harmoonia, rütmika ja basside genereerimine.
 • Kodutöö analüüs. Helide balansseerimine ja levinud helindamise võtted. Sügavus, laius, kõrgus.
 • Lõputöö analüüs. Harjutused muusika lõppviimistluseks.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN
Registreerumine kursusele toimub läbi täienduskoolituste infosüsteemi JUHAN.
Kursuse hind: TASUTA

NB! Registreerumisega ei ole te automaatselt koolitusgruppi arvatud. Rohkemate registreerunute
puhul on eelistatud kõige paremini koolituse sihtrühmale vastavad soovijad.
Tasuta koolitusele registreerumisel kinnitan, et olen tutvunud koolituse sihtrühma tingimustega
ning läbin koolituse täismahus, seda katkestamata.

Täiendav info kursuse toimumise ja tingimuste kohta:
Sirje Mõttus
Täienduskoolituste juht
Tel. 5680 7587
E-post: sirje.mottus@muba.edu.ee