Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja
õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Aeg: 07., 08., 21., 22. oktoober 2023
Koht: Tallinna Muusika- ja Balletikool
Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitusel osalemiseks on vajalik vähemalt algtasemel arvutioskus ja
eesti keele oskus.
Sihtrühm: Töötavad, vabakutselised või mittetöötavad täiskasvanud, kes tegelevad muusika
õpetamise, loomise ja esitamisega, huvikoolide- ja huviringide õpetajad, üldhariduskoolide õpetajad.

NB! Koolitusel ei saa osaleda tasemeõppes õppijad ning Tallinna Muusika- ja Balletikooli õppurid ja
töötajad.

Koolitaja: Rene Keldo

Õppe maht: kokku 32 tundi
Auditoorne: 12 akadeemilist tundi
Praktiline töö: 16 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: 4 akadeemilist tundi

Koolituse sisu:

Auditoorne õpe:

 • Heli omadused
 • Akustika
 • Helitehniline kuulamine
 • Digitaalne ja analoogsignaal
 • Audio/ video ühendused, formaadid ja standardid
 • Mikrofonid: tüübid, suuna polaarsus, salvestamistehnikad
 • Salvestajad: helikaart, portatiivne salvestaja
 • Videokaamerad: tüübid ja mudelid
 • Audio ja video järeltöötlus-tarkvara tutvustus
 • Montaaži alused

Praktiline õpe:

 • Õpitakse kuulama helitehniliselt: kuidas hinnata ruumi omadusi, instrumentide omavahelist tasakaalu, balanssi ruumi suhtes. 
 • Leitakse optimaalne koht instrumendile ja mikrofonile ruumis ning räägitakse heli omadustest, tekke- ning leviku seaduspärasustest.
 • Ülevaade mikrofonidest ja salvestajatest: omadused, tehnilised parameetrid, eelised ja hinnad. Tutvutakse erinevate mikrofoni kasutamise tehnikatega (sobiva mikrofoni valimine ning instrumendi suhtes sellele optimaalse positsiooni leidmine). 
 • Helikaartide ning käsisalvestajate võrdlemine, olulised parameetrid ning oma vajadustele vastava leidmine.
 • Erinevad tehnilised teemad kaablitest ja ühendustest kuni kõrvaklappide ja monitorkõlariteni.
 • Videosalvestuse põhimõisted: parameetrite muutmine soovitud tulemuse saavutamiseks, põgus ülevaade kaadri kompositsioonist, esteetikast ning valgusest. Võrreldakse salvestustehnikat nutitelefonist hübriidkaamerani ning leitakse oma vajadustele vastav.
 • Järeltöötlus arvutis: tutvutakse audiotöötlus-tarkvaraga, Reaper-i kasutamise algõpe, paralleelselt ka tarkvarade GarageBand, Logic, Cubase tutvustus. 
 • Ülevaade audiotöötlus-tarkvara võimalustest ning printsiipidest ning esmastest protsessoritest: ekvalaiser, kompressor jne. 
 • Videotöötlus-tarkvara: videotöötlus-tarkvara võimaluste tutvustus ning nõuanded kuna kasutada Movie Maker´it või iMovie´t ja millal peaks soetama Adobe Premiere´i või Final Cut Pro. 
 • Lõputöö: muusikalise ettekande audio-video salvestus, salvestatud muusikalise materjali töötlemine, heli ja pildi sünkroniseerimine ning lõpptulemuse salvestamine soovitud formaati.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN

Registreerumine kursusele toimub läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan:

Kursuse hind: TASUTA

NB! Registreerumisega ei ole te automaatselt koolitusgruppi arvatud. Rohkemate registreerunute
puhul on eelistatud kõige paremini koolituse sihtrühmale vastavad soovijad.

Tasuta koolitusele registreerumisel kinnitan, et olen tutvunud koolituse sihtrühma tingimustega
ning läbin koolituse täismahus, seda katkestamata.

Täiendav info kursuse toimumise ja tingimuste kohta:
Sirje Mõttus
Täienduskoolituste juht
Tel. 5680 7587
E-post: sirje.mottus@muba.edu.ee